Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2016-08

Roboty Przygotowawcze (tydzień 31-35)

W ramach prac przygotowawczych, Wykonawca w tygodniach 31 - 35 wykonywał następujące roboty:

- Zdejmowanie warstwy humusu:

 • zdejmowanie warstwy humusu z trasy głównej,
 • zdejmowanie warstwy humusu: w śladzie DS-68, w rejonie węzła „Zawodzie”, z drogi technologicznej wzdłuż ciągu głównego, z bypasa ul. Szybowej przy obiekcie EA-377, w obrębie przejść dla zwierząt Pz-26, Pz-27, PZ-28, Pz-29, Pz-30, Pz-31, z DS-65.1, DS-65.2, z łącznika między DS-65.1 a DS-65.2 oraz DS-65.1 a DS-63, z drogi technologicznej w km 440+500-440+580, z drogi technologicznej w śladzie DS-63, z soczewki,

- Prace ziemne:

 • usunięto hałdy z DS-68 oraz w km 441+530,
 • profilowano drogę dojazdową do piaskowni (droga powiatowa 1050S),
 • zagęszczono podłoże na Węźle Zawodzie, 
 • wykonano platformę pod rozładunek materiałów przy DW 908, na DS-68 oraz w śladzie DS-68
 • prowadzono konserwację rowu,
 • wykonano poletko próbne: ciężkiego ubijania, z gruntu niespoistego, z gruntu spoistego

- Wykonanie dróg technologicznych, dojazdowych:

 • wykonywanie drogi technologicznej w śladzie DS-65, DS-65.1, DS-65.2,
 • wykonanie drogi technologicznej w km 439+880-440+580,
 • wykonano bypass ul. Szybowa przy obiekcie EA-377,
 • wykonano łącznik między DS-65.1 a DS-65.2 oraz 65.1 a 63,
 • wykonano dojazdy do Pz 26, Pz 27, Pz 28, Pz 29, Pz 30, Pz 31,
 • zamontowano tymczasowy przepust Ppz DS 68-2 na drodze serwisowej DS-68, na drodze technologicznej km 440+206 oraz 440+478

- Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • odławianie i przenoszenie płazów gatunków chronionych,
 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego
 • wykonywanie wykopów pod zbiornik kompensacyjny dla płazów,
 • wykaszanie terenu wzdłuż płotków herpetologicznych,

- Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa gazociągu G3: zabudowanie rury ochronnej Dz400, zabudowanie rury przewodowej Dz225

-Działania promocyjne

 • montaż tablic unijnych
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10
-A A +A