Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2016-09

Roboty Przygotowawcze (tydzień 36-39)

W ramach prac przygotowawczych, Wykonawca w tygodniach 36 - 39 wykonywał następujące roboty:

- Zdejmowanie warstwy humusu:

 • odhumusowywano Trasę Główną na A1, DP 17, drogę technologiczną w śladzie DS-69, hałdę na Węźle Zawodzie,

- Prace ziemne:

 • wykonywano ciężkie ubijanie na Węźle Zawodzie,
 • wykonano zagęszczenie poletka próbnego na Węźle Zawodzie;  zagęszczenie podłoża Łącznicy A na Węźle Zawodzie, zagęszczenie podłoża pod nasyp na Węźle Zawodzie; na DP 17; Trasy Głównej A1, drogi technologicznej w śladzie DS-69,
 • wykonywano profilowanie podłoża pod nasyp Trasy Głównej A1,
 • prowadzono wykop rowu odwadniającego na Węźle Zawodzie, Łącznica C

- Wykonanie dróg technologicznych, dojazdowych:

 • wykonano drogę technologiczną w śladzie DS-68, DS-63,
 • wykonano łącznik pomiędzy DS-63 a DS-65.1,
 • wykonywano nasyp z gruntu  na Łącznicy BC, nasyp na drogę technologiczną w śladzie DS-69, wykonano warstwę nasypu na DP-17, nasyp na Trasę Główną A1,
 • wykonywano warstwę z kruszywa na drodze technologicznej w śladzie DS-65, DS-68 i DS-69,
 • wykonywano utwardzenie drogi dojazdowej do piaskowni z kruszywem

- Prace rozbiórkowe:

 • wykonywano rozbiórkę hałd i wywóz materiału do utylizacji

- Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • odławianie i przenoszenie płazów gatunków chronionych,
 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

- Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonywano przebudowę gazociągu G2, G3,
 • wykonywano przebudowę kanalizacji sanitarnej KS2,
 • wykonywano przebudowę wodociągu W5.
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-05
-A A +A