Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2016-10

Roboty Przygotowawcze (tydzień 40-43)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonywał następujące roboty:

- Prace rozbiórkowe:

 • wykonywano rozbiórkę hałdy oraz odwieziono materiał do utylizacji,

- Prace ziemne:

 • wykonywano transport humusu z Trasy Głównej A1,

- Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego,

- Prace branżowe i pozostałe:

 • prace przygotowawcze dla przebudowy kolizji sieci teletechnicznej nr 3,
 • wykonywano przebudowę kanalizacji sanitarnej KS2,
 • wykonywano przebudowę wodociągu W3, W5,
 • wykonywano odwodnienie Placu Budowy.

 

Wykonawca w tygodniu 41 wykonywał następujące roboty:

- Zdejmowanie warstwy humusu:

 • wykonywano odhumusowanie Trasy Głównej A1 (km 438+080 – 438+115 i 438+185 – 438+195)
 • wykonywano odhumusowanie  DP-18

- Prace ziemne:

 • wykonywano wykop  rowu odwadniającego,
 • wykonywano poletko próbne z piasku,
 • wykonywano zagęszczanie poletka próbnego z piasku,
 • wykonywano profilowanie podłoża pod nasyp,

- Wykonanie dróg technologicznych, dojazdowych:

 • prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych,
 • wykonywano odcinek drogi technologicznej od DS-63 do DS-65,

- Prace rozbiórkowe:

 • wykonywano rozbiórkę hałdy oraz odwieziono materiał do utylizacji,

- Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego,

- Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonywano przebudowę kolizji sieci teletechnicznej nr 3,
 • wykonywano przebudowę kanalizacji sanitarnej KS2,
 • wykonywano przebudowę wodociągu W3, W4, W5,
 • Wykonywano odwodnienie placu budowy.

 

Wykonawca w tygodniu 42 wykonywał następujące roboty:

- Zdejmowanie warstwy humusu:

 • wykonywano odhumusowanie drogi technologicznej w śladzie DS-65.1.

- Prace ziemne:

 • wykonywano poletko próbne z piasku,
 • wykonywano warstwę nasypu z piasku,
 • wykonywano profilowanie warstwy nasypu z piasku,
 • wykonywano profilowanie podłoża pod nasyp,
 • wykonywano stabilizację podłoża.

- Wykonanie dróg technologicznych, dojazdowych:

 • prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68).

- Prace rozbiórkowe:

 • wykonywano rozbiórkę hałdy oraz odwieziono materiał do utylizacji.

- Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

- Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonywano przebudowę kolizji sieci teletechnicznej nr 3,
 • wykonywano przebudowę wodociągu W1, W4,
 • wykonywano odwodnienie placu budowy.

 

Wykonawca w tygodniu 43 wykonywał następujące roboty:

- Zdejmowanie warstwy humusu:

 • wykonano transport humusu z DP-18 na miejsce składowania.

- Prace ziemne:

 • wykonywano wykop rowu tymczasowego,
 • wykonywano warstwę nasypu z piasku,
 • wykonywano dogęszczanie podłoża,
 • wykonywano stabilizację podłoża pod nasyp.

- Wykonanie dróg technologicznych, dojazdowych:

 • prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68).

- Prace rozbiórkowe:

 • wykonywano rozbiórkę hałdy oraz odwieziono materiał do utylizacji.

- Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

- Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonywano przebudowę kanalizacji sanitarnej KS2,
 • wykonywano przebudowę kolizji sieci teletechnicznej nr 3 i nr 4,
 • wykonywano przebudowę wodociągu W1, W5,
 • wykonywano odwodnienie placu budowy.
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-05
-A A +A