Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2016-11

Postęp robót drogowych i branżowych (44-47 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 44 wykonywał następujące roboty:

- Prace ziemne:

 • wykonywano wykop rowu odwadniającego,
 • wykonywano warstwę nasypu z piasku,
 • wykonywano warstwę nasypu z piasku na drodze technologicznej w śladzie DS.-65.1,
 • wykonywano zagęszczanie podłoża,
 • wykonywano stabilizację podłoża pod nasyp,
 • wykonywano zagęszczenie warstwy nasypu.

- Wykonanie dróg technologicznych, dojazdowych:

 • prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68),

- Prace rozbiórkowe:

 • wykonywano rozbiórkę hałdy oraz odwieziono materiał do utylizacji.

- Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

- Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonywano przebudowę kolizji sieci teletechnicznej nr 3 i nr 4,
 • wykonywano przebudowę wodociągu W1, W2, W6,
 • wykonywano odwodnienie placu budowy.

 

Wykonawca w tygodniu 45 wykonywał następujące roboty:

  - Prace ziemne:

 • wykonano warstwę nasypu z piasku,

 • wykonano zagęszczenie warstwy nasypu,

 • wykonano odwodnienie terenu budowy,

 • wykonano stabilizację podłoża pod nasyp,

 • wykonano rów odwadniający.

 - Wykonanie dróg technologicznych, dojazdowych:

 • prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS. (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68).

 - Prace rozbiórkowe:

 • wykonano rozbiórkę hałdy oraz odwieziono materiał do utylizacji.

 - Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

 - Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonano przebudowę wodociągu W1, W2, W6,

 • wykonano przebudowę kolizji teletechnicznej nr 1 i nr 4,

 • wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej KS2.

 

 

Wykonawca w tygodniu 46 wykonywał następujące roboty:

 - Zdejmowanie warstwy humusu:

 • Odhumusowanie DP-17.

  - Prace ziemne:

 • wykonano warstwę nasypu z piasku,
 • wykonano zagęszczenie warstwy nasypu,
 • wykonano odwodnienie terenu budowy,
 • wykonano stabilizację i zagęszczenie podłoża pod nasyp,
 • wykonano rów odwadniający.

 - Prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS. (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68).

 - Prace rozbiórkowe:

 • wykonano rozbiórkę hałdy i utylizację wywiezionego materiału.

 - Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

 - Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonano przebudowę wodociągu W1, W2, W6,
 • wykonano przebudowę kolizji teletechnicznej nr 1,
 • wykonano przebudowę SN16.

 

Wykonawca w tygodniu 47 wykonywał następujące roboty:

  - Prace ziemne:

 • odhumusowano DP-17 0+300 – 0+360 km,
 • wykonano stabilizację podłoża pod nasyp 440 + 100 – 440+200, 440+280 – 440+420 km,
 • wykonano warstwę nasypu km 438+030 – 438+090, 439+840 – 440+100 w ciągu autostrady i DS. 65.1  0+120 – 0+280 km,
 • wykonano zagęszczenie warstwy nasypu 438+030 – 438+090 km,
 • wykonano odwodnienie terenu budowy TG A1,
 • wykonano stabilizację nasypu DP-17 0+050 – 0+159 km, węzeł Zawodzie ŁĄCZNICA BC 0+750 – 0+850 km,
 • wykonano stabilizację podstawy nasypu DP-17 0+300 – 0+450 km,
 • wykonano warstwę nasypu DP 18 0+330 – 0+450 km z gliny pochodzącej z rozbiórki hałdy .

 - Prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS. (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68).

 - Prace rozbiórkowe:

 • wykonano rozbiórkę hałdy wraz z utylizacją wywiezionego materiału.

 - Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

 - Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonano przebudowę wodociągu W6, W4,

 • wykonano przebudowę kolizji teletechnicznej nr 3 i 4,

 • wykonano przebudowę SN16.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-15
-A A +A