Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2016-12

Postęp robót drogowych i branżowych (48 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 48 wykonywał następujące roboty:

  - Prace ziemne:

 • wykonano warstwę nasypu z piasku km 440+120 – 440+200, 440+260 – 440+460, DP-17 0+245 – 0+450,
 • wykonano zagęszczenie warstwy nasypu 438+030 – 438+090 km,
 • wykonano odwodnienie terenu budowy TG A1,
 • wykonano warstwę nasypu DP-17 0+065 – 0+165 km z gliny pochodzącej z rozbiórki hałdy,
 • wykonano wykop rowu DP-17 0+300 – 0+450 km.

 - Prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS. (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68).

 - Prace rozbiórkowe:

 • wykonano rozbiórkę hałdy wraz z utylizacją wywiezionego materiału.

 - Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

 - Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonano przebudowę KS1
 • wykonano przebudowę wodociągu W1, W2, W6,
 • wykonano przebudowę SN16.

 

Wykonawca w tygodniu 49 wykonywał następujące roboty:

  - Prace ziemne:

 • wykonano warstwę nasypu z piasku km 438+030 – 438+090, 438+630 – 438+700 km,
 • wykonano zagęszczenie warstwy nasypu 438+500 – 438+570 km,
 • wykonano stabilizację podstawy nasypu 438+630 – 438+700 km,
 • wykonano rów: DP-18 0+320 – 0+480, DS.-65 0+000 – 0+430 km, Węzeł Zawodzie Łącznica A 0+150 – 0+270 km,
 • wykonano odwodnienie terenu budowy TG A1.

 - Prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS. (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68).

 - Prace rozbiórkowe:

 • wykonano rozbiórkę hałdy wraz z utylizacją wywiezionego materiału.

 - Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

 - Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonano przebudowę wodociągu W4.

 

Wykonawca w tygodniu 50 wykonywał następujące roboty:

  - Prace ziemne:

 • wykonano warstwę nasypu z piasku 438+630 – 438+700 km,
 • wykonano rów: DS.-65 0+430 – 0+620 km, Węzeł Zawodzie Łącznica BC 0+100 – 0+700 km, 438+400 – 438+700 km,
 • wykonano odwodnienie terenu budowy TG A1.

 - Prowadzono bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie DS. (DS.-63, DS.-65, DS.-65.2, DS.-68).

  - Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

 - Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonano przebudowę wodociągu W4 i W6.

 

 

Wykonawca w tygodniu 51 wykonywał następujące roboty:

 

  - Prace ziemne:

 • wykonano rów: DS.-65 0+200 – 0+600 km, Węzeł Zawodzie Łącznica BC 0+300 – 0+500 km, 438+500 – 438+650 km, 440+440 – 440+600 km,
 • wykonano odwodnienie terenu budowy TG A1.

  - Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

 - Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonano przebudowę wodociągu W3.

 

 

Wykonawca w tygodniu 52 wykonywał następujące roboty:

  - Prace ziemne:

 • bieżące utrzymanie placu budowy.

  - Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

 - Prace branżowe i pozostałe:

 • wykonano przebudowę wodociągu W3,
 • demontaż wodociągu na kolizji W2.
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10
-A A +A