Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-03

Postęp robót drogowych i branżowych (10 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa łączności autostradowej Łącznica BC  w km 0+200-0+250, 0+300-0+460, 441+800, 437+888, 437+890, 438+147-438+674, 440+596

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy
 • Dogęszczanie wymiany gruntu Łącznica D w km 0+100-0+220 oraz Łącznica BC w km 0+550-0+650
 • Nasyp piasku Łącznica D w km 0+100-0+220 oraz Łącznica BC w km 0+550-0+650
 • Układanie krawężnika trapezowego kamiennego na pierścieniu Ronda DW 908 strona prawa
 • Wykonywanie podbudowy z kruszywa  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm Rondo DW 908 strona prawa
 • Transport materiału (piasku) w km 441+300
 • Nasyp glina mix w-wa A DP-17 km 0+240-0+400
 • Rozbiórka konstrukcji nawierzchni po frezowaniu ul.Leśnej DP-18
 • Układanie chodnika z kostki brukowej DS 67 km 0+045-0+210

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa łączności autostradowej Łącznica BC  w km 441+300, 441+400, 441+600, DW908
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+889-440+146, 440+512-440+554, Łącznica BC
 • budowa zbiorników wód deszczowych Zbiornik ZB1

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy
 • Stabilizacja na miejscu - podstawa nasypu DP-18 km 0+065 - 0+145
 • Układanie chodnika z kostki brukowej DP-18 km 0+345 - 0+490
 • Odhumusowanie DS. 70 km 0+000 - 0+160

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa łączności autostradowej Łącznica BC  w km 441+300, DW908
 • budowa zbiorników wód deszczowych zbiornik: ZB1, ZB3

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy
 • Nasyp z piasku w km 440+760-440+770, DP-18 km0+080-0+150, Łącznica D 0+100-0+118, Łącznica BC 0+550-0+650
 • Nasyp mix(glina/piasek) DP-18 km0+090-0+150 oraz DP-17 km0+065-0+160
 • Układanie krawężnika 15x22 w okolicy Ronda DW 908 strona lewa
 • Układanie obrzeża 8x30 w okolicy Ronda DW 908 strona lewa
 • Przygotowanie podłoża  pod stabilizację na chodniku i ścieżce rowerowej w okolicy Ronda DW 908 strona lewa
 • Zageszczenie podbudowy 0/31,5 w okolicy Ronda DW 908 strona prawa
 • Układanie krawężnika 30x20 w okolicy Ronda DW 908 strona prawa
 • Naprawa poboczy ul. Leśna

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa łączności autostradowej, zasilanie obiektów autostradowych w km 439+240-439+480, 439+600, 439+720-439+800
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-21
-A A +A