Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-05

Postęp robót drogowych i branżowych (18 - 22 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy,
 • Nasyp z piasku w km 440+180-440+200, 440+210-440+260, 440+450-440+475, 440+755-440+770, 441+130-441+150, 442+025-442+040, 442+080-442+100, Łącznica D km 0+100-0+220,
 • Nasyp mix(glina/piasek) w km DP 17 km 0+125-0+145, 0+240-0+340, DP 18 km 0+227-0+260,
 • Przygotowanie pod przepusty na zjazdach indywidualnych w km DP 17 km0+494; 0+504; 0+520; 0+533; 0+549; 0+563 strona prawa,
 • Zagęszczanie podbudowy - dojazdy i Rondo DW 908 strona lewa,
 • Układanie obrzeży na opasce od strony Częstochowy i Konopisk okolice Ronda DW 908 strona lewa – dojazdy,
 • Układanie krawężnika betonowego od strony Konopisk w okolicy Ronda DW 908 strona lewa – dojazdy,
 • Stabilizacja podłoża w wykopie w km 439+280-439+800.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+347-438+420, 438+447-438+520, 441+564-441+582, łącznica BC km0+067, 0+074,
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3.

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy,
 • Likwidacja skutków nawałnicy na Terenie budowy,
 • Nasyp z piasku w km 440+180-440+200, 440+210-440+240, 440+450-440+475, 440+755-440+770, 441+125-441+150, 441+580-441+595, 442+025-442+040, 442+080-442+100, Łącznica D km 0+100-0+220, DP-18 km 0+065-0+253,
 • Wykonanie sączka w wykopie(środek i lewa strona) w km 439+240-439+780,
 • Stabilizacja z dowozu - warstwa technologiczna, gr. 20cm w km 439+880-440+160,
 • Stabilizacja z dowozu – wykop w km 439+340-439+760,
 • Układanie obrzeża betonowego w okolicy Ronda DW 908 strona lewa – dojazdy,
 • Układanie krawężnika betonowego w okolicy Ronda DW 908 strona lewa – dojazdy,
 • Układanie krawężnika granitowego DW 908 RONDO strona lewa,
 • Przygotowanie koryta pod stabilizację - opaska prowadząca, ścieżka rowerowa i chodnik -DW 908 RONDO strona lewa,
 • Układanie stabilizacji - opaska prowadząca, ścieżka rowerowa i chodnik - DW 908 RONDO strona lewa,
 • Układanie warstwy z kruszywa na scieżce rowerowej i chodniku - DW 908 RONDO strona lewa,
 • Skropienie dojazdów i ronda strona lewa,
 • Układanie I-II warstwy podbudowy bitumicznej AC22P - DW 908 RONDO strona lewa,
 • Skropienie I warstwy podbudowy bitumicznej AC22P - DW 908 RONDO strona lewa,
 • Brukowanie pierścienia ronda.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+174-438+320, 440+248-440+328, 440+349-440+429, Łącznica BC 0+023, 0+114, 0+120, 0+154, 0+161, Łącznica D 0+070-0+105,
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3,
 • budowa zasilania i łączności autostradowej w km 439+340, 440+600, 440+750, 441+500, rondo DW908, DP-18,
 • wodociąg, gazociąg - rondo DW908.

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy,
 • Likwidacja skutków nawałnicy na Terenie budowy,
 • Nasyp GWN w km 440+240-440+450, 440+850-441+125, 441+175-441+590, 441+630-441+800, Łącznica B 0+000-0+171, Łącznica C 0+050-0+204,
 • Nasyp z piasku w km 440+450-440+488, 440+755-440+770, 441+125-441+160, 442+025-442+040, 442+080-442+100, DP-18 km 0+065-0+252,
 • Stabilizacja z dowozu - warstwa technologiczna, gr. 20cm w km 439+880-440+160, 440+240-440+450, 440+900-441+125,
 • Układanie kostki granitowej na pierścieniu Ronda - DW 908 strona lewa,
 • Przygotowanie poboczy i skarp pod humusowanie - DW 908 Rondo strona lewa,
 • Warstwa mrozoochronna na pierścieniu ronda - DW 908 Rondo strona lewa,
 • Układanie krawężnika na ścieżce rowerowej - DW 908 Rondo strona lewa,
 • Układanie obrzeża na ścieżce rowerowej - DW 908 Rondo strona lewa,
 • Ułożenie I-warstwy podbudowy z kruszywa DP-18 km 0+065-0+260.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+129-439+200, 440+853-441+108, 441+189-441+540, Łącznica D 0+105, 0+125,5, 0+137-0+234 łącznica BC +573-0+591,
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3,
 • budowa zasilania i łączności autostradowej w km 440+700, 441+500, Rondo DW908.

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy
 • Likwidacja skutków nawałnicy na Terenie budowy
 • Nasyp GWN w km 438+100-438+705
 • Nasyp z piasku w km 440+200-440+240, 440+450-440+488, 440+620-440+641, 440+656-440+675, 441+125-441+150, 442+025-442+040, 442+080-442+100, Łącznica D 0+100-0+220
 • Nasyp piasek/glina mix DP-17 w km 0+246-0+320
 • Warstwa podbudowy z chudego betonu (poletko) strona prawa w km 439+950-440+140
 • Wykonanie wykopu w km 439+230-439+270
 • Układanie kostki granitowej na pierścieniu Ronda - DW 908 strona lewa
 • Ukladanie kostki betonowej na opasce - DW 908 RONDO strona lewa
 • Spoinowanie kostki kamiennej na pierścieniu - DW 908 RONDO strona lewa
 • Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa DP-18 w km 0+000-0+275, 0+340-0+600
 • Wykonanie podbudowy C16/20 - DP-18 - zatoka autobusowa
 • Układanie krawężnika kamiennego - DP-18 - zatoka autobusowa
 • Układanie krawężnika betonowego DP-18 w km 0+630-0+665
 • Skropienie podbudowy DP 18 od strony Częstochowy i Blachowni
 • Układanie warstwy podbudowy bitumicznej 10 cm DP 18 od strony Częstochowy i Blachowni

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+080-439+129, 439+200,  440+853-441+108, Łącznica BC 0+591-0+615, 0+633, Łącznica D, DP-18 km 0+135, 0+200
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
 • budowa zasilania i łączności autostradowej w km 440+490, 440+800-441+100, Łącznica A, Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe na terenie budowy
 • Naprawa skarp pomiędzy EA377a oraz EA377b
 • Nasyp z piasku w km 440+180-440+270, 440+450-440+488, 440+620-440+641, 440+656-440+675, 440+785-440+820, Łącznica D 0+100-0+220
 • Wymiana gruntu w km 439+210-439+270
 • Stabilizacja podłoża wapnem w km 439+210-439+270
 • Warstwa technologiczna, strona prawa w km 440+900-441+100, 441+380-441+550
 • Układanie chodnika z kostki betonowej - DW 908 RONDO strona lewa
 • Uzupełnianie warstwy mrozoochronnej na rondzie - DW 908 RONDO strona lewa
 • Układanie krawężnika betonowego DW 908 RONDO strona lewa , DP-18 km 0+000-0+253
 • Wykonanie "wcinek" do istniejącej nawierzchni pod warstwę wiążącą - DW 908 RONDO strona lewa
 • Wykonanie podbudowy betonowej C16/20 - drugi pierścień Ronda DW 908
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy bitumicznej - DW 908 RONDO strona lewa
 • Układanie warstwy wiążącej - DW 908 RONDO strona lewa
 • Układanie kostki granitowej - DW 908 RONDO strona lewa
 • Wymiana i naprawa uszkodzonego kraweżnika granitowego na Rondzie DW 908 strona lewa
 • Układanie krawężnika kamiennego DP-18 - zatoka autobusowa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+080, 439+092, 439+146, 439+153, 439+173, Łącznica BC, 0+105-0+742, DS.-67 0+072
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
 • budowa zasilania i łączności autostradowej w km 439+300-440+400, 441+000, W.Zawodzie
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21
-A A +A