Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-06

Postęp robót drogowych i branżowych (23 - 26 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe na terenie budowy
 • Nasyp z piasku w km 438+010-438+100, 440+785-440+840, 441+125-441+175, 442+025-442+040, 442+080-442+100
 • Nasyp GWN w km 441+630-441+800, Łącznica A 0+000-0+340, Łącznica BC 0+185-0+650
 • Nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową DP-18 km 0+060-0+260
 • Warstwa technologiczna, strona prawa w km 438+140-438+620, 438+840-438+920, 440+140-440+350, 441+200-441+550
 • Układanie krawężnika betonowego DP 18 km 0+000-0+253
 • Układanie obrzeża betonowego DP 18 km 0+000-0+253
 • Warstwa stabilizacji z dowozu DP 18 km 0+000-0+065
 • Układanie warstwy stabilizacji na chodniku i ścieżce rowerowej DP 18 km 0+000-0+253
 • Układanie warstwy wiążącej - DW 908 RONDO strona prawa
 • Układanie kostki granitowej - DW 908 RONDO strona prawa
 • Układanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej - DW 908 RONDO strona lewa
 • Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa na ścieżce rowerowej - DW 908 RONDO strona lewa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+173, 439+200-439+209, 439+231-439+283, 440+625, Łącznica BC, Łącznica C 0+105, 0+145, 0+185, 0+225, DS.-67 0+072
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
 • budowa zasilania i łączności autostradowej DP-18, W.Zawodzie, Łącznica A, Łącznica BC, Rondo DW 908

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe na terenie budowy
 • Nasyp z piasku w km 437+890-438+100, 440+770-440+840, 441+125-441+175
 • Nasyp GWN w km 437+945-438+100, 441+860-442+040, Łącznica B 0+000-0+171, Łącznica C 0+050-0+204, Łącznica BC 0+740-0+876
 • Warstwa technologiczna w km 438+350-438+620, 441+630-441+800,  Łącznica A 0+000-0+340, Łącznica B 0+000-0+171, Łącznica BC 0+185-0+650, 0+740-0+876, Łącznica C 0+050-0+204
 • Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EL6 w km 439+150-439+480
 • Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EL7 w km 441+175-441+595
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie na chodniku i ścieżce rowerowej DP-18 km 0+060-0+260
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie na dojazdach do obiektu DP-18 dojazdy do obiektu
 • Układanie chodnika z kostki betonowej DP 18 km 0+000-0+253
 • Układanie kostki granitowej - DW 908 RONDO strona lewa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+200, 440+168-440+248, 440+470-440+491, 442+016-442+031, 442+089, 442+103, 442+107, Łącznica BC, DP-18, DS.-67
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
 • budowa zasilania i łączności autostradowej DP-18, W.Zawodzie, Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe na terenie budowy
 • Nasyp z piasku w km 437+890-438+100, 440+770-440+850, 441+120-441+175
 • Nasyp GWN w km 440+180-440+240, 442+080-442+230
 • Warstwa technologiczna w km 441+860-442+025, 442+080-442+230, Łącznica BC 0+185-0+650, Łącznica D 0+000-0+312,
 • Stabilizacja podłoża cementem Rm=5 str. lewa i prawa + pas rozdziału w km 439+200-439+340
 • Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EL7 w km 441+175-441+595
 • Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EP4 w km 441+455-441+585
 • Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EP6 w km Łącznica C 0+055-0+204, Łącznica BC 0+860-0+876
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 438+140-438+620 str prawa, 438+140-438+350 str. lewa, 438+360-438+620 str. lewa, 439+900-440+140 str. lewa
 • Stabilizacja z dowozu Łącznica BC w km 0+020-0+185
 • Skarpowanie nasypu w km 441+125-441+175
 • Układanie obrzeży - DW RONDO str. prawa chodnik
 • Wykonanie warstwy stabilizacji na chodniku - DW RONDO str. prawa chodnik
 • Układanie krawężnika betonowego i granitowego na wyspie DW RONDO
 • Ułożenie podbudowy tłuczniowej w chodniku str. prawa DW RONDO
 • Ułożenie kostki betonowej na podsypce DW RONDO str. prawa chodnik, wyspa str. Konopiska
 • Stabilizacja na wyspie od strony Konopisk - DW RONDO wyspy
 • Ułożenie podbudowy z betonu C16/20 gr. 22 cm DW RONDO wyspy
 • Układanie kostki granitowej DW 908 RONDO pierścień, wyspa str. Częstochowa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+942, 437+971, 438+120, 438+693-438+705, 440+429-440+470, 440+491, 440+627, 440+636, 440+770, 441+108-441+135, 442+130, Łącznica B, DP-18 km0+644-0+664,
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
 • budowa zasilania i łączności autostradowej DP-18, DS.-67, W.Zawodzie

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Nasyp z piasku w km 442+350-442+400, 442+450-442+500
 • Nasyp GWN w km 440+450-440+580
 • Warstwa technologiczna w km 440+180-440+240
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 440+240-440+420, 440+900-441+100, 441+200-441+550
 • Warstwa mrozoochronna str L i P (wykop) w km 439+200-439+760
 • Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm - DW RONDO strona prawa
 • Układanie kostki granitowej - DW 908 RONDO pierścień
 • Roboty przygotowawcze pod humusowanie - DW RONDO strona lewa
 • Rozplantowanie humusu - DW RONDO strona prawa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+944, 437+971-438+120, 438+129, 440+747-440+799, 441+135-441+189
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB1, ZB3
 • budowa zasilania i łączności autostradowej Łącznica BC
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21
-A A +A