Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-07

Postęp robót drogowych i branżowych (27 - 30 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Nasyp z piasku w km 437+800-437+890, 440+840-440+850, 442+280-442+450
 • Ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie Łącznica BC w km 0+185-0+650
 • Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa gr. 15cm - DW RONDO - zjazdy
 • Wykonano rów wzdłuż DP 18
 • Oczyszczenie w-wy wiążącej pod skropienie - DW RONDO strona prawa i lewa
 • Skropienie w-wy wiążącej - DW RONDO strona prawa i lewa
 • Ułożenie warstwy ścieralnej - DW RONDO strona prawa
 • Zahumusowanie środka ronda, poboczy przy zjazdach bocznych - DW RONDO

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+915-437+942, 437+998, 438+025, 438+052, 438+079, 438+647, 438+674, 439+077, 440+637, 440+661-440+673, 440+772, 440+799-440+826, 441+884, 442+184,  ul. Leśna
 • budowa zasilania i łączności autostradowej ul. Leśna, Węzeł Zawodzie łącznica D, trasa główna 440+100-200, DP-18, W.Zawodzie, Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Nasyp z piasku w km 437+800-437+890, 440+840-440+850, 442+280-442+450
 • Nasyp GWN w km 440+580-440+850
 • Półmaterac TYP 4 w km 441+800-441+815, 441+850-441+860
 • Podbudowa z chudego betonu w km 439+200-439+840 strona P, 439+300-439+760 strona L, 440+120-440+260, 441+630-441+800, 441+860-442+030
 • Ułożenie I warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - Łącznica BC 0+185-0+650, Łącznica D 0+000-0+312
 • Nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową - DP-18 0+500-0+600
 • Ułożenie obrzeży 8x30 - DP-18 0+500-0+580
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej - DP-18 0+000-0+065, 0+600-0+679
 • Humusowanie i obsianie trawą - DW RONDO
 • umacnianie poboczy i roboty porządkowe - DW RONDO

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+915-437+942, 437+998, 438+025, 438+052, 438+079, 438+647, 438+674, 439+077, 440+637, 440+661-440+673, 440+772, 440+799-440+826, 441+884, 442+184, 437+800-437+820, 437+828, 437+855-437+915, 440+617-440+853, DP-18, ul. Leśna
 • budowa zasilania i łączności autostradowej ul. Leśna, Węzeł Zawodzie łącznica D, trasa główna 440+100-200, DP-18, W.Zawodzie, Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Naprawa skarp TG A1
 • Nasyp z piasku w km 442+280-442+450
 • Nasyp GWN w km 438+020-438+120
 • Warstwa technologiczna w km 440+450-440+900, 441+125-441+200
 • Podbudowa z chudego betonu w km 442+090-442+200
 • Ułożenie I warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - Łącznica B,C
 • Przygotowanie warstwy mrozoochronnej - DP-18 w km 0+000-0+065
 • Stabilizacja pod chodnikiem - DP-18 w km 0+600-0+640
 • Ułożenie podbudowy z kruszywa - DP-18 w km 0+600-0+640
 • Ułożenie krawężnika kamiennego wzdłuż zatoki autobusowej - DP-18 w km 0+630-0+650
 • Montaż poręczy ochronnych - DP-18 w km 0+340-0+460 strona prawa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+800, 437+873, 437+890, 437+917, 440+661-441+162, 442+462-442+500, W.Zawodzie, DP-18
 • budowa zasilania i łączności autostradowej ul. Leśna, W.Zawodzie, DP-18

Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Nasyp z piasku w km 439+180-439+220, 439+760-439+850 strona lewa, 440+595-440+885, 441+800-441+815, 441+850-441+860, 442+282-442+350
 • Nasyp GWN w km 437+800-438+020, 438+650-438+705 strona prawa, 439+840-439+880
 • Warstwa technologiczna w km 437+800-438+020 strona prawa, 438+020-438+120, 438+650-438+705 strona prawa, 440+450-440+675 strona prawa
 • Wykonanie ścieku trójkątnego w km 440+450-440+675, 441+650-441+750 strona prawa, 441+710-441+800 strona lewa, Łącznica A, Łącznica B strona prawa 0+000-0+170,75, Łącznica BC strona prawa 0+000-0+520, 0+660-0+875, Łącznica BC strona lewa 0+660-0+680, Łącznica BC pas rozdziału 0+680-0+875 , Łącznica C strona prawa 0+000-0+140, Łącznica C strona lewa 0+140-0+203
 • Podbudowa z chudego betonu w km 441+100-441+200 strona prawa
 • Warstwa mrozoochronna Łącznica BC w km 0+020-0+180
 • Ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - DP 18, w km 0+000-0+065, 0+250-0+270, 0+330-0+350, 0+600-0+674
 • Podbudowa bitumiczna AC 22P - DP-18 zjazdy
 • Skropienie podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie - DP-18 zjazdy
 • Skropienie podbudowy bitumicznej AC 22P - DP-18 wkm 0+000-0+275
 • Warstwa wiążąca AC 16W - DP-18 w km 0+000-0+275

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+800, 437+873, 437+917, 438+025, 438+082, 439+239, DP-18, Łącznica BC
 • budowa zasilania i łączności autostradowej DP-18, W.Zawodzie, DS.-70
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21
-A A +A