Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-07

Postęp robót drogowych i branżowych (27 i 28 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Nasyp z piasku w km 437+800-437+890, 440+840-440+850, 442+280-442+450
 • Ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie Łącznica BC w km 0+185-0+650
 • Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa gr. 15cm - DW RONDO - zjazdy
 • Wykonano rów wzdłuż DP 18
 • Oczyszczenie w-wy wiążącej pod skropienie - DW RONDO strona prawa i lewa
 • Skropienie w-wy wiążącej - DW RONDO strona prawa i lewa
 • Ułożenie warstwy ścieralnej - DW RONDO strona prawa
 • Zahumusowanie środka ronda, poboczy przy zjazdach bocznych - DW RONDO

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+915-437+942, 437+998, 438+025, 438+052, 438+079, 438+647, 438+674, 439+077, 440+637, 440+661-440+673, 440+772, 440+799-440+826, 441+884, 442+184,  ul. Leśna
 • budowa zasilania i łączności autostradowej ul. Leśna, Węzeł Zawodzie łącznica D, trasa główna 440+100-200, DP-18, W.Zawodzie, Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Nasyp z piasku w km 437+800-437+890, 440+840-440+850, 442+280-442+450
 • Nasyp GWN w km 440+580-440+850
 • Półmaterac TYP 4 w km 441+800-441+815, 441+850-441+860
 • Podbudowa z chudego betonu w km 439+200-439+840 strona P, 439+300-439+760 strona L, 440+120-440+260, 441+630-441+800, 441+860-442+030
 • Ułożenie I warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - Łącznica BC 0+185-0+650, Łącznica D 0+000-0+312
 • Nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową - DP-18 0+500-0+600
 • Ułożenie obrzeży 8x30 - DP-18 0+500-0+580
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej - DP-18 0+000-0+065, 0+600-0+679
 • Humusowanie i obsianie trawą - DW RONDO
 • umacnianie poboczy i roboty porządkowe - DW RONDO

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+915-437+942, 437+998, 438+025, 438+052, 438+079, 438+647, 438+674, 439+077, 440+637, 440+661-440+673, 440+772, 440+799-440+826, 441+884, 442+184, 437+800-437+820, 437+828, 437+855-437+915, 440+617-440+853, DP-18, ul. Leśna
 • budowa zasilania i łączności autostradowej ul. Leśna, Węzeł Zawodzie łącznica D, trasa główna 440+100-200, DP-18, W.Zawodzie, Łącznica BC
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17
-A A +A