Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-09

Postęp robót drogowych i branżowych (36 - 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Naprawa skarp nasypu - A1 pomiędzy PPZ26 - EA-377a, PPZ-32-WA-379
 • Nasyp z piasku w km 441+800-441+814, 441+851-441+860
 • Nasyp GWN w km 442+263-442+325
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 w km 437+800-438+675 str. L (11,0 m), 437+800-438+675 str. P (11,0 m), 439+100-439+675 str. L (11,0 m), 439+100-440+105 str. P (11,0 m)
 • Wykonanie korytek monolitycznych w km 438+185-438+685 strona lewa, 439+095-439+470 strona lewa, 439+495-440+965 strona lewa, 441+000-441+257 strona lewa
 • Podbudowa bitumiczna - górna warstwa - łącznica BC strona lewa 0+020-0+180, strona prawa 0+700-0+876, łącznica B 0+000-0+130
 • Podbudowa bitumiczna - dolna warstwa - łącznica BC strona lewa 0+020-0+180
 • Skropienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - łącznica BC strona lewa 0+020-0+180
 • Skropienie dolnej i górnej w-wy podbudowy bitumicznej - łącznica BC strona lewa 0+020-0+180, strona prawa 0+700-0+876, łącznica B 0+000-0+130
 • Ułożenie warstwy wiążącej - łącznica BC str P 0+700-0+876, łącznica B 0+000-0+130
 • Nasyp z gliny mix DP-17 w km 0+130-0+155, 0+248-0+275

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km DP-18, 437+800-438+079, 438+090-439+673, 442+031-442+034, 442+038, 442+044, 442+086, 442+327-442+500
 • Budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej DP-18

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Naprawa skarp nasypu - A1 pomiędzy PPZ36 - PPZ37
 • Nasyp z piasku, Łącznica BC 0+650-0+740, DP-17 km 0+232-0+440
 • Warstwa technologiczna, 442+263-442+325 str. L, 442+272-442+325 str. P
 • Podbudowa z chudego betonu, 442+263-442+325 str. L, 442+272-442+325 str. P
 • Wykonanie korytek monolitycznych, 437+801-438+185 str. L, 438+410-438+605 str. P, 438+615-438+685 str. P
 • Wykonanie rowów tymczasowych, DP-17
 • Wymiana gruntu, DP-17 km 0+440-0+577

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+920, 439+335-439+835, 439+854-440+102, 440+625, 442+038, 442+086, 442+274-442+354, DP-18 km 0+070, 0+390, 0+496, 0+515
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej, DP-18, Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Naprawa skarp nasypu - A1 pomiędzy WA379-WA380
 • Warstwa technologiczna w km 442+030-442+047, 442+073-442+080
 • Podbudowa z chudego betonu w km 442+030-442+047, 442+073-442+090
 • Wykonanie korytek monolitycznych w km 438+026-438+410 strona prawa
 • Nasyp z piasku Łącznica BC w km 0+650-0+740, DP-17 w km 0+040-0+166, 0+231-0+577

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 441+665-441+781, 442+202-442+227, DP-18 km 0+496, 0+515, Łącznic A, Łącznica BC km 0+633-0+739, Łącznica D
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej, DP-18, Łącznica BC/Rondo DW908

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Naprawa skarp nasypu, A1 pomiędzy PPZ-37-WA-379, WA379-WA380
 • Nasyp z piasku, 441+800-441+814, 441+851-441+860
 • Nasyp  - pas rozdziału, 437+800-438+675
 • Uzupełnianie szczelin dylatacyjnych w betonie nawierzchniowym, 437+800-438+675, 439+100-441+100
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy AC WMS 16P, 441+625-441+760 str.P
 • Nasyp GWN, Łącznica BC 0+650-0+740
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu, 441+625-441+800 str.P, łącznica B 0+130-0+160, łącznica C 0+044-0+050

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 440+747-441+645, 441+862-441+875, 442+211, 442+228, 442+232, 442+235, 442+238, 442+250, Łącznica B, Łącznica BC 0+714-0+715, DP-17
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej, W.Zawodzie, 442+500, DS.-67
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21
-A A +A