Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-10

Postęp robót drogowych i branżowych (40 - 44 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Nasyp  - pas rozdziału w km 439+340-439+500, 441+860-442+010
 • Nasyp pod pas technologiczny w km 441+160-441+600 str. P, 441+625-441+760 str. P
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 w km 440+105-440+690 str. P (11,0m), 442+390-442+500 str. L (11,0m), 442+310-442+500 str. P (11,0m)
 • Skropienie dolnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 441+625-441+760 str. P i L, 441+890-442+046 str. L, Łącznica A km 0+270-0+340
 • Ułożenie górnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 441+625-441+760 str. P i L, 441+890-442+046 str. L, Łącznica A km 0+270-0+340
 • Skropienie w-wy podbudowy z chudego betonu w km 441+625-441+760 str. L, 441+890-442+046 str. P, 441+890-442+046 str. L, Łącznica A km 0+270-0+340, Łącznica C km 0+044-0+050
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 441+625-441+760 str. L, 441+890-442+046 str. P i L, Łącznica A km 0+270-0+340, Łącznica C km 0+044-0+050
 • Humusowanie W. Zawodzie, Łącznica B, Łącznica C, Łącznica BC str.L
 • Warstwa mrozoochronna DP-17 w km 0+000-0+040

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+800-439+862, 441+851, 442+232, Łącznica BC km 0+715, DP-17 km 0+249, 0+251, 0+290
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej, Łącznica BC, DP-18

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Warstwa technologiczna w km 439+068-439+080 str. P, 442+230-442+246 str. L, 442+230-442+237 str. P, Łącznica BC km0+650-0+740
 • Podbudowa z chudego betonu w km 439+068-439+080 str. P, 442+200-442+246 str. P, 442+200-442+237 str. L
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 w km 440+690-441+270str. P (11,0m), 441+270-441+285 str.P (11,0m), 441+285-441+390 str.P(11-12m), 441+265-441+360 str.L(2,5-3,5m), 441+390-441+565 str.P (12,0m), 441+460 - 441+565 str. L (12,0m), 442+295 - 442+305 str. L (12,0m), 442+305 - 442+390 str. L (12-11,0m)
 • Skropienie dolnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 442+073-442+178 str. L i P, Łącznica BC 0+020-0+180 str L, Łącznica D 0+000-0+060
 • Ułożenie górnej warstwy podbudowy bitumicznej w km442+073-442+178 str. L i P, Łącznica BC 0+020-0+180 str L, Łącznica D 0+000-0+060
 • Skropienie w-wy podbudowy z chudego betonu w km 442+073-442+238 str L i P, Łącznica D 0+000-0+060
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 442+073-442+238 str L i P, Łącznica D 0+000-0+060
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - I w-wa Łącznica BC w km 0+650-0+740
 • Humusowanie - TG A1, W. Zawodzie, DP-17, DP-18
 • Ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechaniczne 0/31,5 - I w-wa  - DP-17 w km 0+000-0+166, 0+232-0+577

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+862-440+722, 441+862-442+500, DP-17 km 0+290, 0+360, 0+426,8, 0+465, 0+499, 0+540
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej - DP-18

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Podbudowa z chudego betonu w km 439+068-439+080 str. L
 • Wykonanie korytek monolitycznych w ciągu TG A1 w km 439+097-439+232 str. P, 439+232-439+501, 439+533-439+854, 439+854-440+489 str. P, 441+200-441+500 str. P, 441+257-441+550 str. L
 • Wykonanie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej w km 441+270-441+570, 442+295-442+390
 • Pas technologiczny podłoże(podsypka) w km 440+500-441+300 str. P
 • Uzupełnienie pasa dzielącego w km 437+800-438+710 str P
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - II w-wa Łącznica BC w km 0+650-0+740
 • Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 Łącznica BC w km 0+650-0+740
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej Łącznica BC w km 0+650-0+740
 • Skropienie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej Łącznica BC w km 0+650-0+740
 • Ułożenie górnej warstwy podbudowy bitumicznej Łącznica BC w km 0+650-0+740
 • Humusowanie skarp - TG A1, DP-17
 • Wykonanie nasypu z piasku pod chodnik - DP-17
 • Wykonanie stabilizacji pod w-wy konstrukcyjne - DS. 64 w km 1+100-1+496, DS. 65.1 w km 0+003-0+333

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+254-439+335, 440+102-440+308, 440+328-440+470, 440+491-441+108, 441+195-441+540, 441+778-441+804,  442+211-442+235,  DP-17 km 0+100, 0+290, 0+426,8, 0+465
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej - W. Zawodzie, Łącznica BC, Łącznica D

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Uzupełnienie pasa dzielącego w km 437+800-438+710, 441+350-441+450
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu w km 438+818-438+932
 • Przygotowanie w-wy 1 do ponownego odbioru w km 441+800-441+814
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 438+818-438+932, 439+068-439+100
 • Skropienie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej 438+818-438+932 str, 439+068-439+100
 • Ułożenie górnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 438+818-438+932 str P, 439+068-439+100
 • Uzupełnienie poboczy w km 437+800-438+500 str P, 437+800-438+400 str L, 439+600-440+800 str L, 440+440-441+200 str P, Łącznica BC str L i P 0+020-0+650
 • Nasyp GWN w km 441+800-441+823, 441+842-441+860
 • Wykonanie korytek monolitycznych w km 440+489-441+200 str P
 • Humusowanie skarp i pasa dzielącego - TG A1, DP-17
 • Wykonanie w-wy stabilizacji pod chodnik - DP-17 w km 0+244-0+475
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 na chodniku - DP-17 w km 0+244-0+475

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 440+190, 441+804, 441+814, 441+820, 442+327-442+500, DS.-67 km 0+049, 0+100
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej - A1 w km 441+220-441+550, DS.-67 w km 0+075

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Wykonanie stabilizacji technologicznej w km 441+842-441+860 str P i L
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 441+800-441+823 str P i L,441+842-441+860 str P i L
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu w km 438+675-438+710 str L i P
 • Ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 438+675-438+710 str L i P
 • Skropienie górnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 438+675-438+710 str P i L, 438+818-438+932 str P i L, 439+068-439+100 str P i L
 • Ułożenie warstwy wiążącej w km 438+675-438+710 str P i L, 438+818-438+932 str P i L, 439+068-439+100 str P i L
 • Skropienie warstwy wiążącej w km 438+675-438+710 str P i L, 438+818-438+932 str P i L, 439+068-439+100 str P i L
 • Ułożenie warstwy ścieralnej SMA w km 438+675-439+100 str P i L
 • Uzupełnienie poboczy gruntem w km 438+400-438+690 str L, 438+500-438+690 str P, 440+800-441+590 str L, 441+200-441+590 str P, Łącznica BC str L i P, 0+020-0+650
 • Wykonanie korytek monolitycznych w km 441+649-441+745 str P, 442+000-442+026 str L, 442+000-442+037 str P, 442+093-442+235 str P, 442+081-442+228 str L, 442+274-442+500 str L, 442+300-442+500 str P, Łącznica C str L 0+063-0+100, Łącznica A 0+300-0+324, Łącznica BC str L 0+640-0+742
 • Humusowanie skarp i pasa dzielącego - TG A1
 • Zagęszczanie pasa rozdziału - TG A1

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 441+140, 441+173, 441+965-442+044, 442+103-442+235, 442+236, EA-377a, EA-377b, WA-380, DP-17, Łącznica BC
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej w km 437+900-437+980
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21
-A A +A