Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-11

Postęp robót drogowych i branżowych (45 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu w km 441+800-441+823 str P i L,
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu w km 441+843-441+890 str P i L,
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 441+843-441+890 str P i L,
 • Uzupełnienie pasa dzielącego w km 438+818-438+932,
 • Wykonanie korytek monolitycznych w km 441+856-441+880 str L, 441+862-441+880 str P, Łącznica BC str P 0+027-0+180, 0+640-0+745, Łącznica BC str L 0+016-0+180,
 • Humusowanie skarp nasypu oraz terenów płaskich - TG A1,
 • Pas technologiczny podłoże(podsypka) w km 439+700-440+500 str P,
 • Skropienie górnej w-wy podbudowy bitumicznej Łącznica BC str L 0+020-0+180, Łącznica BC str L 0+650+0+876, Łącznica BC str P 0+650+0+740, Łącznica C 0+044-0+204,
 • Ułożenie w-wy wiążącej Łącznica BC str L 0+020-0+180, Łącznica BC str L 0+650+0+876, Łącznica BC str P 0+650+0+740, Łącznica C 0+044-0+204,
 • Wykonanie nasypu pod chodnik DP-17  w km 0+485-0+577,
 • Wykonanie stabilizacji pod chodnik DP-17 w km 0+485-0+577,
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 II w-wa DP-17 w km 0+232-0+577,
 • Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie DP-17 w km 0+232-0+577,
 • Ułożenie podbudowy bitumicznej DP-17 w km 0+232-0+577,
 • Skropienie podbudowy bitumicznej DP-17 w km 0+232-0+577,
 • Ułożenie w-wy wiążącej DP-17 w km 0+232-0+577,
 • Profilowanie podłoża DS.-65 w km 0+000-0+600.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+085, 440+190, 440+460, 440+494, 440+764, 440+795, 441+820-441+826, łącznica BC, DP-17, WD-377,
 • budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej w km 437+900.

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odwadnianie terenu
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu w km 441+760-441+823, Łącznica B 0+130-0+171
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 441+760-441+823, Łącznica B 0+130-0+171
 • Skropienie dolnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 441+760-441+890, Łącznica B 0+130-0+171
 • Ułożenie górnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 441+760-441+890, Łącznica B 0+130-0+171
 • Skropienie górnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 441+625-441+823, 441+843-442+046, Łącznica A 0+270-0+340, Łącznica B 0+130-0+171, Łącznica D 0+000-0+060
 • Ułożenie w-wy wiążącej w km 441+625-441+823, 441+843-442+046, Łącznica A 0+270-0+340, Łącznica B 0+130-0+171, Łącznica D 0+000-0+060
 • Humusowanie skarp nasypu oraz terenów płaskich pomiędzy WD-378 -WA-379

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+086, 438+115, Łącznica BC, DP-17, DP-18
 • budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej w km 437+900, Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu;
 • Humusowanie pasa dzielącego od WD-378 do WA-379;
 • Wykonanie nasypu z piasku na DS.-66 w km 0+020 - 0+111;
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązane stabilizowanej mechanicznie 0/31.5 na DP-17 w km 0+000-0+166, 0+485-0+578;
 • Wykonanie nasypu pod chodnik na DP-17 w km 0+000-0+160;
 • Wykonanie warstwy stabilizacji cementem na DS.-67.1 w km 0+000-0+086;
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu w km 442+178-442+238, strona prawa i lewa;
 • Ułożenie podbudowy bitumicznej (warstwa dolna i górna) w km 442+178-442+238, strona prawa i lewa.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km DP-18, 442+250 - 442+327, WA-381 strona L i P, 442+318 
 • budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej w km 439+500, 441+000, W. Zawodzie

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Ułożenie dolnej i górnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 442+178-442+238 str. L
 • Humusowanie pasa dzielącego WD-378 - WA-379
 • Skropienie podbudowy bitumicznej 442+073-442+238 str. P
 • Ułożenie w-wy wiążącej w km 442+073-442+238 str. P
 • Podłoże pod pas technologiczny w km 439+500-441+580 str. L  439+330-439+700 str. P
 • Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 na 1/2 przejazdu awaryjnego w km 439+240-439+330
 • Uzupełnienie poboczy i pasa dzielącego gruntem w km 439+068-439+600 str. L, 439+068-440+440 str. P, 440+800-441+580 str. L, 441+200-441+580 str. P, 441+625-441+823 str. L, 441+630-441+822 str. P, 441+843-442+046 str. L,442+263-442+500 str. L i P

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 442+332, 442+25-442+327, DP-18  
 • budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej, Łącznica BC
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21
-A A +A