Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-12

Postęp robót drogowych i branżowych (49 - 52 tydzień)

 

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Odwadnianie terenu
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu w km: 442+263-442+295 str. L, 442+272-442+310 str. P
 • Ułożenie dolnej i górnej w-wy podbudowy bitumicznej w km: 442+263-442+295 str. L, 442+272+442+310 str. P
 • Humusowanie pasa dzielącego w km: WD-378 - WA-379
 • Skropienie podbudowy bitumicznej w km: 442+073-442+237 str. L
 • Skropienie dolnej w-wy podbudowy bitumicznej w km: 442+272+442+310 str. P
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu w km: 441+565-441+599
 • Ułożenie w-wy wiążącej w km: 442+073-442+237 str. L
 • Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 w km: 437+800-438+570 str. L, 439+480-440+592 str. L, 437+800-437+832 str. P, 439+078-440+592 str. P
 • Wykonanie nawierzchni betonowej C35/40 na 1/2 przejazdu awaryjnego w km: 439+240-439+330
 • Uzupełnienie pasa dzielącego gruntem w km: 441+630-441+822, 441+843-442+046, 442+074-442+220, 442+270-442+500
 • Przygotowanie podłoża pod Zjazd DS63 km 1+429
 • Bariery stalowe w km: 437+800 - 438+705 jezdnia P, strona L

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km: 442+250-442+408
 • Budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej A1
 • Melioracje A1

 

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

 

 

Prace ziemne:

 

 • Odwadnianie terenu
 • Ułożenie dolnej w-wy podbudowy bitumicznej w km: 441+565-441+599 str. P i L
 • Ułożenie górnej w-wy podbudowy bitumicznej w km: 442+272-442+310 str. P, 442+263-442+295 str. L, 441+565-441+599 str. L
 • Skropienie podbudowy z chudego betonu w km: 441+565-441+599 str. L
 • Ułożenie w-wy wiążącej w km: 442+272-442+310 str. P, 442+263-442+295 str. L
 • Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 Łącznica BC str. L 0+020-0+650, Łącznica BC str. P 0+020-0+650, Łącznica A 0+000-0+270, Łącznica D 0+060-0+312, 441+625-441+823 str. L, 441+843-442+046 str. L
 • Uzupełnienie pobocza i pasa dzielącego gruntem Łącznica BC 0+650-0+874 str. L, Łącznica BC 0+650-0+874 str. P, Łącznica B 0+000-0+120 str. L, Łącznica B 0+000-0+120 str. P, Łącznica C 0+050-0+204 str. L, Łącznica C 0+050-0+204 A1 str. P, 441+640-441+800 str. P, 441+860-442+030 str. P, 442+090-442+235 str. P,442+090-442+210 str. L
 • Montaż barier stalowych A1 pas rozdziału w km: 439+360-440+900 str. P

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km: 442+250-442+408
 • Budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej A1
 • Melioracje A1

 

 

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Odwadnianie terenu
 • Humusowanie terenów płaskich W. Zawodzie w km: 441+632-441+816, 441+850-442+040, 442+080-442+232, 442+275-442+500
 • Montaż barier stalowych A1 pas rozdziału w km: 437+844-438+664, 441+176-441+460 str. L, 439+540-441+460 str. P

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km: 442+250-442+408
 • Budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej A1
 • Melioracje A1

 

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:

 

 

Prace ziemne:

 

 • Humusowanie terenów płaskich W. Zawodzie w km: 441+632-441+816, 441+850-442+040, 442+080-442+232, 442+275-442+500

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21
-A A +A