Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2016-11

Roboty branży mostowej (tydzień 44-47)

Wykonawca w tygodniu 44 wykonywał następujące prace:

 

 • wykonywano korytowanie pod platformę roboczą podpory C (EA-377b),
 • wykonywano wykop pod fundamenty – jezdni lewej i prawej podpór w osi D (EA-377a),
 • wykonywano platformę roboczą z kruszywa – podpora C (EA-377b),
 • wykonywano ścianki szczelne – podpora A (EA-377b), C (EA-377b)-wykonano 30%, B (EA-377b)-wykonano 20%,
 • wykonywano montaż rozparć ścianek szczelnych , podpora D (EA-377a),
 • wykonywano montaż zbrojenia fundamentów jezdni lewej i prawej podpór w osi B (EA-377a), C (EA-377a) - wykonano 15%,
 • wykonywano montaż zbrojenia przyczółku – podpora A (EA-377a)-wykonano 20%,
 • wykonywano betonowanie fundamentu jezdni prawej – podpora B (EA-377a),
 •  chudy beton pod fundament – podpora D (EA-377a)
 • wykonywano sondowanie gruntu – podpora C (EA-377b),
 • wykonywano montaż szalunku - podpora A (EA-377a)-wykonano 15%.

 

Wykonawca w tygodniu 45 wykonywał następujące prace:

 

 • wykonano montaż zbrojenia przyczółka – podpora A (EA-377a) – wykonano 25%,
 • wykonano betonowanie fundamentu jezdni lewej podpory w osi B (EA-377a),
 • wykonano betonowanie fundamentu jezdni lewej i prawej podpory w osi C (EA-377a),
 • wykonano montaż zbrojenia fundamentu -podpora C (EA-377a), D (EA-377a) – wykonano 30%, F (EA-377b) – wykonano 10%,
 • wykonano wykopy pod fundament jezdni lewej podpory w osi D (EA-377a),
 • wykonano wykopy pod fundamenty jezdni lewej i prawej podpory w osi A (EA-377b),
 • fundamenty jezdni lewej  podpory w osi D (EA-377a),
 • ułożono warstwę betonu wyrównawczego jezdni lewej i prawej  podpory w osi A (EA-377b) – wykonano 80%,
 • wykonano wykopy pod rozparcia ścianek szczelnych w osi podpory A (EA-377b),
 • wykonano montaż rozparć ścianek szczelnych w osi podpory A (EA-377b),
 • wykonano sondowanie gruntu (CPTU) – podpora B (EA-377b),
 • wykonano ścianki szczelne – podpora B (EA-377b) – wykonano 65%, C (EA-377b) – wykonano 75%,
 • wykonanie montażu deskowania przyczółku – podpora A (EA-377a) – wykonano 65%.

 

Wykonawca w tygodniu 46 wykonywał następujące prace:

 

 • wykonano montaż zbrojenia fundamenty podpory D  (EA-377a) jezdni lewej i prawej, podpory F (EA-377b) jezdni lewej i prawej,
 • wykonano betonowanie fundamentu jezdni prawej podpory D (EA-377a) i podpory F (EA-377b),
 • wykonano drogę technologiczną do podpory E (EA-377a),
 • wykonano montaż deskowania i zbrojenia przyczółka – podpora A, strona prawa (EA-377a) – wykonano 80%,
 • wykonano montaż zbrojenia przyczółka – podpora A, strona lewa (EA-377a) – wykonano 40%,
 • wykonano montaż deskowania przyczółka – podpora A, strona lewa (EA-377a) – wykonano 5%,
 • wykonano betonowanie fundamentu jezdni lewej podpory w osi D (EA-377a),
 • wykonano platformę roboczą podpory E (EA-377a) – wykonano 85%,
 • wykonano demontaż rozparć, podpora B (EA-377a),
 • ułożono warstwę betonu wyrównawczego jezdni lewej i prawej  podpory w osi A (EA-377b),
 • wykonano ścianki szczelne w osi podpory C (EA-377b),
 • wykonano montaż zbrojenia fundamentu – podpora A (EA-377b), strona lewa – wykonano 85%.

 

 

Wykonawca w tygodniu 47 wykonywał następujące prace:

 

 • wykonano montaż zbrojenia filarów podpory B jezdni lewej (EA-377a) – wykonano 75%, podpory C jezdni lewej (EA-377a) – wykonano 82%,
 • wykonano platformę roboczą podpory E (EA-377a),
 • wykonano sondowanie gruntu CPTU podpory E (EA-377a),
 • wykonano montaż deskowania przyczółka – podpora A, strona lewa (EA-377a) – wykonano 65%,
 • wykonano montaż deskowań filarów podpory B i C strona lewa (EA-377a) – wykonano 50%,
 • wykonano prace ciesielsko – zbrojeniowe: przyczółka – podpora A, strona lewa (EA-377a); filarów podpory D (EA-377a) strona prawa (55%), strona lewa(10%),
 • wykonano wykop pod chudy beton (EA-377b): podpora B, strona prawa i lewa (80%),  podpora C, strona prawa i lewa (100%),
 • wykonano demontaż rozparć ścianek szczelnych (EA-377a): podpora B strona prawa i lewa (80%), podpora C strona lewa,
 • wykonano betonowanie fundamentu (EA-377b): podpory F jezdni lewej i prawej, podpora A strona prawa i lewa.
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10
-A A +A