Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2016-12

Postęp robót mostowych (48 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 48 wykonywał następujące prace:

 

 • wykonano montaż zbrojenia filarów podpory D jezdni prawej (EA-377a) – wykonano 60%,

 • wykonano montaż zbrojenia fundamentu podpory C (EA-377b) : jezdni lewej– wykonano 85%, jezdni prawej – wykonano 100%,

 • wykonano pogrążanie ścianki szczelnej oraz wykop pod rozparcia ścianek podpory E (EA-377a),

 • wykonano montaż deskowania przyczółka – podpora A (EA-377a): strona lewa– wykonano 70%, strona prawa – wykonano 80%; podpora F (ES-377b) strona prawa – wykonano 50%,

 • wykonano montaż deskowań filarów podpory B strona lewa (EA-377a),

 • wykonano wykop pod chudy beton wraz z ułożeniem warstwy chudego betony (EA-377b) podpora B, strona prawa i lewa (100%),

 • wykonano demontaż rozparć ścianek szczelnych: (EA-377a) podpora C i D,(EA-377b) podpora F, podpory A jezdnia lewa i prawa (EA-377b),

 • wykonano montaż rozparć ścianek szczelnych podpory E (EA-377a) – wykonano 50%,

 • wykonano betonowanie fundamentu (EA-377b): podpory C jednia prawa – wykonano 100%,

 • wykonano drogę technologiczną od podpory F do podpory B (EA-377b): – wykonano 55%.

 

Wykonawca w tygodniu 49 wykonywał następujące prace:

EA-377a:

 • montaż deskowania przyczółka – podpora A (EA-377a) strona lewa– wykonano 50%,
 • montaż deskowania filarów podpory C strona lewa – 100%,
 • betonowanie korpusu i skrzydła podpory A jezdnia prawa – 100%,
 • betonowanie filarów: podpora B strona lewa, podpora C strona lewa – 100%
 • montaż rozparć ścianek szczelnych podpory E – wykonano 100 %,
 • wykop pod chudy beton i ułożono warstwę betonu wyrównującego podpory E jednia lewa i prawa – 100%.

EA-377b:

 • montaż deskowania przyczółka – podpora A strona lewa– wykonano 10%,
 • montaż zbrojenia fundamentu podpory C jezdni lewej – 100%,
 • betonowanie fundamentu podpory C jezdni lewej – 100%,
 • wykonano platformą roboczą podpory E – 30%,
 • wykonano drogę technologiczną od podpory F do B – 100%.

 

Wykonawca w tygodniu 50 wykonywał następujące prace:

EA-377a:

 • montaż deskowania przyczółka – podpora A strona lewa– wykonano 100%,
 • montaż zbrojenia przyczółka – podpora A strona lewa – 100%,
 • demontaż deskowania słupów: podpora B strona lewa, podpora C strona lewa – 100%,
 • montaż deskowania słupów: podpora B strona prawa, podpora C strona prawa - 100%,
 • betonowanie korpusu i skrzydła przyczółka A jezdnia lewa – 100%,
 • montaż deskowania słupów: podpora B strona prawa, podpora C strona prawa - 100%,
 • montaż zbrojenia słupów: podpora B strona prawa, podpora C strona prawa – 100%,
 • betonowanie słupów: podpora B strona prawa, podpora C strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu podpora E strona lewa i prawa – 3%.

EA-377b:

 • montaż deskowania przyczółka – podpora A: strona lewa– wykonano 30%, strona prawa – 35%, podpora F strona lewa – 15%,
 • montaż zbrojenia fundamentu podpory B jezdni prawej i lewej– 2%,
 • wykonano platformą roboczą: podpory E – 100%, podpory D – 20%,
 • montaż zbrojenia i deskowania przyczółka podpory F jezdni prawej – 30%.

 

Wykonawca w tygodniu 51 wykonywał następujące prace:

 

EA-377a:

 • demontaż deskowania korpusu i skrzydła przyczółka – podpora A strona lewa – 50%,
 • demontaż deskowania filarów– podpora B strona prawa, podpora C strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia filarów – podpora D strona lewa – 100%,
 • montaż deskowania filarów: podpora D strona lewa - 100%,
 • betonowanie filarów: podpora D strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu podpora E strona lewa i prawa – 20%.

EA-377b:

 • montaż deskowania korpusu i skrzydła przyczółka – podpora A: strona lewa– wykonano 60%,podpora F strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu podpory B jezdni lewej– 100%,
 • montaż zbrojenia korpusu i skrzydła przyczółka: podpora A strona lewa – 45%, podpora F strona prawa – 100%
 • wykonano platformą roboczą podpory D – 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu podpora B strona prawa – 100%,
 • betonowanie wraz z późniejszą pielęgnacją fundamentu podpory B strona prawa i lewa – 100%,
 • betonowanie wraz z późniejszą pielęgnacją korpusu skrzydła przyczółka podpory F strona prawa – 100%.

 

Wykonawca w tygodniu 52 wykonywał następujące prace:

EA-377b:

 • pielęgnacja betonu fundamentu podpory B strona prawa i lewa,

 • pielęgnacja betonu korpusu i skrzydła przyczółka podpory F strona prawa.

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10
-A A +A