Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-02

Postęp robót mostowych (05 - 09 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 05 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zasypka przepustu, w-wa 5-13 - 100%

PPZ-32:

 • Oczyszczanie wnętrza przepustu - 80%

PPZ-35:

 • Betonowanie stropu przepustu, segment 1,2 - 100%
 • Deskowanie stropu przepustu, segment 3 - 85%       
 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 3 - 95%            
 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 4 - 90%            
 • Deskowanie stropu przepustu, segment 4 - 70%   

PPZ-37:

 • Izolacja cienkowarstwowa ścian przepustu(zewnętrzna) - 100%           
 • Zasypka przepustu, w-wa 1-6 - 90%

PPZ-39:

 • Przygotowanie powierzchni styków

WD-377:

 • Demontaż deskowania i rusztowania UN - 100%       
 • Demontaż deskowania skrzydeł, podpora A - 100%  
 • Izolacja cienkowarstwowa górnej powierzchni fundamentu, podpora A,C - 30%

WD-378:

 • Izolacja cienkowarstwowa górnej powierzchni fundamentu, podpora A-C - 30%

WA-380:

 • Demontaż deskowania przyczółka, podpora B, jezdnia prawa - 100%  
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 20%

WA-381:

 • Demontaż deskowania i rusztowania UN - 100%       
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 100%              
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 100%          
 • Betonowanie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 100%        
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 100%               
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 70%

MA/PZ-382:

 • Przygotowanie do betonowania UN, jezdnia lewa
 • Zbrojenie i deskowanie UN, jezdnia lewa - 100%       
 • Betonowanie UN, jezdnia lewa - 100%       

Wykonawca w tygodniu 06 wykonał następujące roboty:

PPZ-32:

 • Oczyszczanie wnętrza przepustu - 90%

PPZ-35:

 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 3 - 100% 
 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 4 - 100% 
 • Betonowanie stropu przepustu, segment 3 i 4 - 100%             

PPZ-37:

 • Zasypka przepustu, w-wa 1-8 - 100%

WA-380:

 • Deskowanie skrzydła, podpora A, jezdnia lewa - 40%               
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia lewa - 70%   
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 85%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 85%    

WA-381:

 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 40%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 70%    
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 100%          
 • Betonowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 100%        
 • Izolacja przyczółka, podpora B - 66%

MA/PZ-382:

 • Demontaż rusztowania i deskowania UN, jezdnia lewa - 9%      

Wykonawca w tygodniu 07 wykonał następujące roboty:

PPZ-35:

 • Demontaż deskowania stropu, segment 3,4- 10%

PPZ-39:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł wlotu, jezdnia prawa - 95%
 • Zbrojenie skrzydeł wlotu, jezdnia lewa - 80%
 • Deskowanie skrzydeł wlotu, jezdnia lewa - 50%

WA-380:

 • Deskowanie skrzydła, podpora A, jezdnia lewa - 85%               
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia lewa – 100%
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa – 55%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa – 70%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa – 100%

WA-381:

 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A - 90%          
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa – 95%
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa – 100%

MA/PZ-382:

 • Demontaż rusztowania i deskowania UN, jezdnia lewa – 27%

Wykonawca w tygodniu 08 wykonał następujące roboty:

PPZ-32:

 • Przygotowanie podłoża wnętrza przepustu pod zasypkę         
 • Zasypka wnętrza przepustu - 90% 

PPZ-39:

 • Zbrojenie skrzydeł wlotu, jezdnia lewa - 95%             
 • Deskowanie skrzydeł wlotu, jezdnia lewa - 95%

EA-377a:

 • Montaż odwodnienia - 10%

EA-377b:

 • Przygotowanie fundamentu pod zasypkę

WA-380:

 • Przygotowanie podłoża pod rusztowanie UN 
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 70%            
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 92% 

WA-381:

 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 100% 
 • Betonowanie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 100%

MA/PZ-382:

 • Montaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 95%           
 • Demontaż rusztowania i deskowania UN, jezdnia lewa - 100%              

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

WA-380:

 • Montaż rusztowania UN - 60%       
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 95% 
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 60%            
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 85%

MA/PZ-382:

 • Montaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 100%         
 • Montaż deskowania UN, jezdnia prawa - 35%        
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25
-A A +A