Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-03

Postęp robót mostowych (10 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

PPZ-35:

 • Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację - 63%            
 • Izolacja cienkowarstwowa, w-wa I-III, strona północna - 99%
 • Izolacja cienkowarstwowa, w-wa I-III, strona południowa - 99%

WA-380:

 • Montaż rusztowania UN - 76%       
 • Montaż deskowania UN - 15%        
 • Zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych - 100%          
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 100%              
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 100%          
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła, podpora A, jezdnia lewa - 100%        
 • Betonowanie skrzydła, podpora A, jezdnia lewa - 100%          
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 100%               
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 85%            
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 100%        

MA/PZ-382:

 • Montaż deskowania UN, jezdnia prawa - 70%            
 • Montaż zbrojenia UN, jezdnia prawa - 2% 

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

PPZ-32:

 • Przygotowanie warstwy pod płytę przejściową

PPZ-34:

 • Montaż deskowania skrzydeł, jezdnia prawa - 100%
 • Betonowanie skrzydeł, jezdnia prawa - 100%

PPZ-35:

 • Izolacja cienkowarstwowa wewnątrz przepustu - 100%          
 • Zasypka przepustu, strona południowa, w-wa 1-5 - 100%       

EA-377a:

 • Przygotowanie warstwy pod płytę przejściową, podpora A
 • Chudy beton płyty przejściowej, podpora A - 100%  
 • Montaż desek gzymsowych - 20%     

WA-380:

 • Montaż rusztowania UN - 80%       
 • Montaż deskowania UN - 42%        
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych, podpora A, B - 100%  
 • Betonowanie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 100%        
 • Montaż łożysk, podpora A,B - 100%             
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 100%          
 • Betonowanie skrzydła, podpora B, jezdnia lewa - 100%  

MA/PZ-381:

 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A,B - 100%    

MA/PZ-382:

 • Montaż deskowania UN, jezdnia prawa - 90%            
 • Montaż zbrojenia UN, jezdnia prawa - 27% 

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

EA-377a:

 • Zbrojenie płyty przejściowej, podpora A - 95%          
 • Montaż desek gzymsowych - 45%

WA-380:

 • Montaż rusztowania UN - 100%     
 • Montaż deskowania UN - 50%        
 • Montaż zbrojenia UN - 27%
 • Betonowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 100%

MA/PZ-382:

 • Montaż zbrojenia UN, jezdnia prawa - 80% 

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

PPZ-35:

 • Zasypka inżynierska, strona północna, w-wa 1 - 70%

EA-377a:

 • Zbrojenie płyty przejściowej, podpora A - 100%        
 • Beton fundamentu płyty przejściowej, podpora A - 100%       
 • Beton  płyty przejściowej, podpora A - 100%             
 • Montaż desek gzymsowych - 50%

WA-380:

 • Montaż deskowania UN - 55%        
 • Montaż zbrojenia UN - 47%

WA-381:

 • Zasypka inżynierska, podpora A, w-wa 1-4 - 100%    
 • Zasypka inżynierska, podpora B, w-wa 1-2 - 100%     

MA/PZ-382:

 • Montaż zbrojenia UN, jezdnia prawa - 100%              
 • Montaż deskowania UN, jezdnia prawa - 100%         
 • Przygotowanie do betonowania UN, jezdnia prawa
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25
-A A +A