Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-04

Postęp robót mostowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

PPZ-32:

 • Zbrojenie fundamentu płyty przejściowej - 10%

PPZ-33:

 • Przygotowanie stropu przepustu pod izolację - 100%

PPZ-34:

 • Wykonywanie naprawy ścian przepustu, od strony zasypki - 85%         

PPZ-35:

 • Uszczelnianie masą trwale elastyczną, szczelin dylatacyjnych - 100%

PPZ-37:

 • Przygotowanie podłoża, pod izolację cienkowarstwową 
 • Izolacja cienkowarstwowa wewnątrz przepustu, w-wa I-II - 100%        
 • Uszczelnianie masą trwale elastyczną, szczelin dylatacyjnych - 20%

PPZ-39:

 • Przygotowanie do betonowania wlotu przepustu
 • Betonowanie wlotu przepustu - 100%         

EA-377a:

 • Rozdeskowanie płyty przejściowej, podpora A - 100%             
 • Izolacja płyty przejściowej, podpora A - 10%

EA-377b:

 • Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy przyczółkiem a ściankami szczelnymi chudym betonem - 100%

WA-380:

 • Montaż deskowania UN - 65%        
 • Montaż zbrojenia UN - 50%            
 • Montaż wpustów, sączków, jezdnia lewa - 90%         
 • Przygotowanie do betonowania UN, jezdnia lewa

WA-381:

 • Zasypka inżynierska, podpora A, w-wa 6-9 - 100%    
 • Zasypka inżynierska, podpora B, w-wa 4-5 - 100%    

MA/PZ-382:

 • Betonowanie UN, jezdnia prawa - 100%

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Beton wyrównawczy płyty przejściowej - 100%         
 • Zbrojenie i deskowanie fundamentu płyt przejściowych - 50%              

PPZ-32:

 • Beton wyrównawczy pod płytę przejściową - 100% 
 • Zbrojenie i deskowanie fundamentu płyty przejściowej - 100%             
 • Betonowanie fundamentu płyty przejściowej - 100%               
 • Zbrojenie płyt przejściowych - 40%

PPZ-33:

 • Drenaż zasypki inżynierskiej - 10% 

PPZ-34:

 • Wykonywanie naprawy ścian przepustu, od strony zasypki - 100%       
 • Izolacja cienkowarstwowa skrzydeł przepustu, jezdnia prawa, w-wa I-III - 100%              
 • Izolacja cienkowarstwowa skrzydeł przepustu, jezdnia lewa, w-wa I-III - 100%  
 • Izolacja cienkowarstwowa ścian przepustu, strona południowa, w-wa I-III - 100%

PPZ-35:

 • Zasypka inżynierska przepustu, strona północna, w-wa 1-8 - 100%      
 • Zasypka inżynierska przepustu, strona południowa, w-wa 5-12 - 100% 
 • Przygotowanie powierzchni stropu pod izolację - 100%           
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - strop przepustu - 100%    
 • Zasypka wewnątrz przepustu - 100%

PPZ-37:

 • Izolacja cienkowarstwowa wewnątrz przepustu, w-wa III - 100%          
 • Uszczelnianie masą trwale elastyczną, szczelin dylatacyjnych - 100%   
 • Przygotowanie wnętrza przepustu pod zasypkę
 • Zasypka wewnątrz przepustu - 50%              

PPZ-39:

 • Izolacja styków prefabrykatów z papy termozgrzewalnej - 10%             
 • Zbrojenie i deskowanie wylotu przepustu - 100%

WD-377:

 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A, C, w-wa I - 80%       

EA-377a:

 • Prace przygotowawcze pod drenaż płyty przejściowej, podpora A
 • Wykonanie wykopu pod drenaż płyty przejściowej, podpora A - 100% 

EA-377b:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, w-wa II - 75%

WD-378:

 • Przygotowanie powierzchni płyty UN, pod izolację

WA-380:

 • Montaż deskowania UN - 87%        
 • Montaż wpustów, sączków, jezdnia lewa - 100%      
 • Przygotowanie do betonowania UN, jezdnia lewa

WA-381:

 • Zasypka inżynierska, podpora A, w-wa 10-12 - 100%  
 • Zasypka inżynierska, podpora B, w-wa 8-12 - 100%  

MA/PZ-382:

 • Przygotowanie płyty UN do sprężenia, jezdnia prawa          
 • Sprężanie płyty UN, jezdnia prawa - 100%

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zbrojenie i deskowanie fundamentu płyt przejściowych - 100%            
 • Betonowanie fundamentu płyt przejściowych - 100%              
 • Zbrojenie płyt przejściowych - 90%

PPZ-32:

 • Przygotowanie powierzchni stropu pod izolację        
 • Zbrojenie płyt przejściowych - 100%            
 • Betonowanie płyt przejściowych - 100%      
 • Naprawa powierzchni stropu - 100%

PPZ-33:

 • Drenaż zasypki inżynierskiej - 100%              
 • Naprawa powierzchni stropu - 100%            
 • Izolacja powierzchni stropu z papy termozgrzewalnej - 100% 

PPZ-34:

 • Zasypka inżynierska przepustu, strona południowa, w-wa 3-6 - 100%  
 • Izolacja cienkowarstwowa ścian przepustu, strona południowa, w-wa III - 100%              

PPZ-35:

 • Beton ochronny izolacji - 100%      

PPZ-37:

 • Przygotowanie powierzchni stropu pod izolację
 • Zasypka wewnątrz przepustu - 100%         

PPZ-39:

 • Betonowanie wylotu przepustu - 100%       
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej – styki - 100%

EA-377a:

 • Zbrojenie kap chodnikowych- 90%

EA-377b:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, w-wa II - 100%   
 • Montaż kotew pod kapy chodnikowe- 50% 
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora F, w-wa 5-6 - 100%  

WD-378:

 • Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolację
 • Izolacja płyty UN z papy termozgrzewalnej - 100%

WA-380:

 • Montaż zbrojenia UN - 70%            
 • Montaż deskowania UN - 96%        
 • Betonowanie UN, jezdnia lewa - 100%

MA/PZ-382:

 • Obniżenie rusztowania UN - 100%

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zbrojenie płyt przejściowych - 100%
 • Betonowanie płyt przejściowych - 100%      
 • Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolację         
 • Przygotowanie powierzchni stropu i wnętrza przepustu pod izolację     
 • Izolacja cienkowarstwowa we wnętrzu przepustu - 30%         
 • Izolacja stropu przepustu - 10%     

PPZ-32:

 • Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolację
 • Izolacja stropu przepustu - 70%

PPZ-33:

 • Przygotowanie powierzchni pod beton ochronny izolacji stropu

PPZ-34:

 • Zasypka inżynierska przepustu, strona południowa, w-wa 7-8 - 100%  
 • Przygotowanie powierzchni płyty stropu pod izolację        

PPZ-35:

 • Zasypka inżynierska przepustu, strona północna, w-wa 12-14- 100%

PPZ-37:

 • Izolacja stropu przepustu z papy termozgrzewalnej - 30%       
 • Montaż drenażu, strona północna - 100%   
 • Zasypka inżynierska przepustu, strona północna, w-wa 9-13 - 100%    
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej na stropie przepustu - 100%                 

PPZ-38:

 • Przygotowanie pod wykop 

PPZ-39:

 • Zbrojenie płyty zespalającej - 50%

EA-377a:

 • Zbrojenie kap chodnikowych- 100%             

EA-377b:

 • Izolacja pionowa na gzymsach - 35%            
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora F, w-wa 9-11 - 100%              

WD-378:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - płyta przejściowa, podpora A - 100%            
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - płyta przejściowa, podpora C - 100%            
 • Przygotowanie pod drenaż, podpora A, C

WA-380:

 • Montaż zbrojenia UN - 100%          
 • Montaż deskowania UN - 100%     
 • Przygotowanie do betonowania UN - 100%
 • Sprężenie UN, jezdnia lewa - 100%
 • Betonowanie UN, jezdnia prawa - 100%      
 • Demontaż szalunków i rusztowań, jezdnia lewa - 70% 

WA-381:

 • Prace przygotowawcze pod drenaż, podpora A,B - 100%        
 • Wykonywanie ław betonowych pod drenaż - 100%

MA/PZ-382:

 • Izolacja ścian i skrzydeł, podpora A - 25%    
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25
-A A +A