Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-05

Postęp robót mostowych (18 - 22 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Izolacja cienkowarstwowa we wnętrzu przepustu - 55%         
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych               

PPZ-32:

 • Wykonywanie izolacji płyty przejściowej 100%     

EA-377b:

 • Izolacja pionowa na gzymsach - 40%
 •        

WD-378:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - płyta przejściowa, podpora A - 100%            
 • Betonowanie ławy pod drenaż, podpora A, C, etap I - 100%   
 • Deskowanie ławy pod drenaż, podpora A, C, etap II - 100%    
 • Betonowanie ławy pod drenaż, podpora A, C, etap II- 100%   

WA-380:

 • Demontaż szalunków i rusztowań, jezdnia lewa - 90%             

WA-381:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 13-14 - 20%          

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych - 100%  
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty górnej - 100%             
 • Beton ochronny izolacji - 100%      
 • Przygotowanie wnętrza przepustu pod izolację              

PPZ-32:

 • Beton ochronny izolacji - 100%      

PPZ-34:

 • Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowarstwową, strona północna   
 • Izolacja cienkowarstwowa, strona północna, w-wa I-III - 100%              
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - płyta górna - 100%

PPZ-35:

 • Zasypka inżynierska przepustu, w-wa 15-17 - 100%   

PPZ-36:

 • Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej

PPZ-37:

 • Przygotowanie pod beton ochronny izolacji

PPZ-38:

 • Wykop pod chudy beton - 100%    
 • Deskowanie pod chudy beton - 100%          
 • Beton wyrównawczy pod prefabrykaty - 100%    

PPZ-39:

 • Izolacja cienkowarstwowa przepustu, w-wa I-III - 100%   

WD-377:

 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółka, w-wa I-III, podpora A,C - 100%

EA-377a:

 • Prace przygotowawcze pod montaż desek gzymsowych - kapy szerokie             
 • Montaż desek gzymsowych - 80% 
 • Wykonanie ławy pod drenaż, podpora A - 100%       
 • Montaż drenażu, podpora A - 100%
 • Przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację

EA-377b:

 • Przygotowanie pod chudy beton płyty przejściowej, podpora F            
 • Chudy beton pod fundament płyty przejściowej, podpora F - 100%     
 • Zbrojenie fundamentu płyty przejściowej, podpora F - 50%     
 • Montaż kotew kap chodnikowych - 80%

WD-378:

 • Montaż drenażu płyt przejściowych, podpora A,C - 100%       
 • Beton ochronny izolacji płyt przejściowych, podpora A,C - 100%

WA-380:

 • Prace przygotowawcze pod sprężenie UN, jezdnia prawa
 • Zbrojenie wnęk po sprężeniu, jezdnia lewa- 100%    
 • Sprężenie UN, jezdnia prawa - 100%            
 • Demontaż deskowania UN, jezdnia lewa - 100%       
 • Demontaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 100%

WA-381:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 13-18 - 100%

MA/PZ-382:

 • Demontaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 80%      
 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółka, w-wa I, podpora A,B - 80%

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Pompowanie wody z zalanego przepustu    
 • Przygotowanie pod drenaż płyt przejściowych           
 • Betonowanie fundamentu pod drenaż, etap I - 100%              
 • Deskowanie fundamentu pod drenaż, etap II - 100%
 • Montaż drenażu - 35%         

PPZ-32:

 • Przygotowanie pod drenaż płyt przejściowych           
 • Betonowanie fundamentu pod drenaż, etap I-II - 100%           
 • Montaż drenażu - 10%     

PPZ-33:

 • Beton ochronny izolacji - 100% 

PPZ-34:

 • Przygotowanie pod zasypkę, strona północna            
 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 1-5 - 100%

PPZ-36:

 • Izolacja pionowa przepustu z papy termozgrzewalnej - 50%   

PPZ-37:

 • Beton ochronny izolacji - 100%

PPZ-38:

 • Montaż prefabrykatów - 100%       
 • Zbrojenie fundamentu wylotu przepustu - 70%           

PPZ-39:

 • Izolacja cienkowarstwowa przepustu, w-wa II-III - 100%         
 • Zasypka przepustu, w-wa 1-2 - 100%            
 • Zasypka przepustu, w-wa 3 - 10%

WD-377:

 • Przygotowanie pod zasypkę, podpora A      
 • Montaż rusztowań kap chodnikowych - 35%              

EA-377a:

 • Montaż desek gzymsowych - 82% 

EA-377b:

 • Przygotowanie pod beton wyrównawczy płyty przejściowej, podpora F             
 • Chudy beton płyty przejściowej, podpora F - 100%   
 • Izolacja pionowa na gzymsach - 55%

WD-378:

 • Montaż elementów wpustów - 15%             
 • Drenaż izolacji płyty pomostu - 15%             
 • Prace przygotowawcze pod układanie asfaltu twardolanego  

WA-380:

 • Demontaż deskowania UN, jezdnia prawa - 100%
 • Zbrojenie wnęk po sprężeniu - 100%

WA-381:

 • Przygotowanie powierzchni UN pod izolację
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 19-25 - 100%
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 26 - 10%

MA/PZ-382:

 • Demontaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 97%      
 • Przygotowanie do iniekcji sprężenia     
 • Iniekcja sprężenia - 100% 
 • Izolacja fundamentu, podpora B, w-wa I-II - 100%
 • Izolacja fundamentu, podpora B, w-wa III - 50%
 • Przygotowanie powierzchni pod izolację kap chodnikowych

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Montaż drenażu - 100%      

PPZ-32:

 • Montaż drenażu - 100%   
 •   

PPZ-33:

 • Zasypka przepustu, w-wa 17-18 - 100%

PPZ-34:

 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 6 - 100%
 • Zasypka przepustu, strona południowa w-wa 9-11 - 100%

PPZ-36:

 • Izolacja przepustu z papy termozgrzewalnej - 100% 
 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 1 - 80%

PPZ-37:

 • Zasypka przepustu, strona południowa, w-wa 10-11 - 100%   
 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 14 - 100%             
 • Przygotowanie pod ułożenie warstwy odcinającej
 • Ułożenie warstwy odcinającej - 100%           

PPZ-38:

 • Zbrojenie i deskowanie fundamentu wlotu i wylotu przepustu - 100% 
 • Zbrojenie płyty zespalającej - 3%   
 • Betonowanie fundamentu wlotu i wylotu przepustu - 100%  

PPZ-39:

 • Zasypka przepustu, w-wa 1-8 - 100%            
 • Zbrojenie płyty zespalającej - 85% 
 • Deskowanie płyty zespalającej - 10%

WD-377:

 • Zasypka inżyierska przyczółka, podpora A, w-wa 1-7 - 100%   
 • Przygotowanie pod zasypkę inżynierską przyczółka, podpora C                             
 • Montaż rusztowań kap chodnikowych - 42%              
 • Przygotowanie powierzchni pod kapami chodnikowymi 

EA-377a:

 • Izolacja płyty przejściowej, podpora A - 80%   

EA-377b:

 • Montaż krawężnika - 2%  
 • Izolacja pionowa na gzymsach - 60%

WD-378:

 • Układanie asfaltu twardolanego - 100%

WD-379:

 • Przygotowanie do zbrojenia wnęk po sprężeniu

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie wnęk po sprężeniu - 100%   
 • Betonowanie wnęk po sprężeniu, podpora B - 100% 

WA-381:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 26 - 100%              
 • Przygotowanie styków ścianek zaplecznych

MA/PZ-382:

 • Demontaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 99%      
 • Przygotowanie pod zasypkę, podpora A

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Oczyszczanie wnętrza przepustu    

PPZ-34:

 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 7-11 - 100%

PPZ-36:

 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 1-3 - 100%            
 • Zasypka przepustu, strona południowa, w-wa 1-2 - 100%       
 • Przygotowanie pod beton ochronny papy
 • Beton ochronny papy 100%            
 • Rozdeskowanie betonu ochronnego papy - 100%

PPZ-37:

 • Zasypka przepustu, strona południowa, w-wa 12-17 - 100%   
 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 15-17 - 100%                

PPZ-38:

 • Zbrojenie płyty zespalającej - 6%   
 • Przygotowanie powierzchni przepustu do izolacji z papy         
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej na stykach prefabrykatów - 100%

PPZ-39:

 • Zbrojenie płyty zespalającej - 100%              
 • Deskowanie płyty zespalającej - 100%         
 • Przygotowanie do betonowania płyty zespalającej

WD-377:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora C, w-wa 1-7 - 100%
 • Drenaż zasypki, podpora A - 60%   

EA-377a:

 • Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych, jezdnia prawa

EA-377b:

 • Montaż krawężnika - 15%
 • Montaż kotew kap chodnikowych - 100%   

WD-378:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora C, w-wa 25-26 - 100%

WD-379:

 • Przygotowanie do zbrojenia wnęk po sprężeniu
 • Przygotowanie płyty UN do układania izolacji z papy               

WA-380:

 • Demontaż rusztowań zakończeń dźwigarów - 100%   
 • Przygotowanie powierzchni przyczółków i skrzydeł pod izolację cienkowarstwową         
 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółków i skrzydeł, podpora A,B - 10%

WA-381:

 • Przygotowanie płyty UN do układania izolacji z papy               

MA/PZ-382:

 • Przygotowanie pod zasypkę, podpora A
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 1-3 - 100% 
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25
-A A +A