Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-06

Postęp robót mostowych (23 i 24 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Oczyszczanie wnętrza przepustu
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - 95%       
 • Izolacja cienkowarstwowa wewnątrz przepustu - 40%

PPZ-34:

 • Przygotowanie pod chudy beton płyty przejściowej, strona południowa                             
 • Chudy beton płyt przejściowych - 100%       
 • Beton ochronny izolacji z papy - 100%         
 • Zbrojenie płyt przejściowych - 60%      

PPZ-36:

 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 4-5 - 100%            
 • Zasypka przepustu, strona południowa, w-wa 3-5 - 100%       

PPZ-38:

 • Montaż kotew pod płytę zespalającą - 100%
 • Zbrojenie i deskowanie wlotu przepustu - 55%          
 • Zbrojenie płyty zespalającej - 50%
 • Izolacja cienkowarstwowa ścian przepustu - 25%

PPZ-39:

 • Przygotowanie do betonowania płyty zespalającej
 • Beton płyty zespalającej - 100%     
 • Przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy

WD-377:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 8-9 - 100% 
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora C, w-wa 8 - 100%    
 • Układanie papy pod kapami chodnikowymi (kapy szerokie) - 100%     
 • Drenaż zasypki, podpora A - 100% 
 • Przygotowanie pod montaż drenażu zasypki, podpora C

EA-377a:

 • Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych, jezdnia prawa      
 • Beton ochronny izolacji płyty przejściowej, podpora A - 100%
 • Beton kap chodnikowych, podpora A - 80%
 • Przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolację z papy

EA-377b:

 • Montaż krawężnika - 55%
 • Zbrojenie płyty przejściowej, podpora F - 45%           
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 25%

WD-378:

 • Zasypka inżynierska płyty przejściowej, podpora A - 100%      
 • Zasypka inżynierska płyty przejściowej, podpora C - 100%      
 • Profilowanie stożków       

WD-379:

 • Zbrojenie i deskowanie wnęk po sprężeniu - 100%   
 • Przygotowanie do zbrojenia kap chodnikowych               

WA-380:

 • Przygotowanie terenu pod zasypkę przyczółków
 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółków i skrzydeł, podpora A,B - 100%      
 • Deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 10%          

WA-381:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 75%              
 • Przygotowanie płyty UN do izolacji z papy

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 4-15 - 100%

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Oczyszczanie i osuszanie wnętrza przepustu

PPZ-34:

 • Zbrojenie płyt przejściowych - 100%            
 • Deskowanie płyt przejściowych - 100%        
 • Przygotowanie do betonowania płyt przejściowych
 • Betonowanie płyt przejściowych - 100%       

PPZ-38:

 • Izolacja cienkowarstwowa ścian przepustu - 100%   
 • Deskowanie segmentu początkowego, jezdnia lewa - 100%   
 • Zbrojenie segmentu początkowego, jezdnia lewa - 100%        
 • Betonowanie wlotu przepustu, jezdnia lewa - 100%

PPZ-39:

 • Przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy       
 • Izolacja powierzchni płyty zespalającej z papy- 100%
 • Przygotowanie pod beton ochronny izolacji

WD-377:

 • Montaż kotew krawężników i kap chodnikowych - 40%          
 • Prace przygotowawcze do iniekcji kabli sprężających               
 • Montaż rusztowań kap chodnikowych - 45%              
 • Iniekcja kabli sprężających - 100% 
 • Przygotowanie pod drenaż zasypki
 • Montaż krawężników - 30%

EA-377a:

 • Przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolację z papy

EA-377b:

 • Montaż krawężnika - 83%
 • Montaż desek gzymsowych - 7%    
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 70%               
 • Zbrojenie płyty przejściowej , podpora F - 90%

WD-378:

 • Próbne obciążenie statyczne - 100%

WD-379:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 49%              
 • Przygotowanie do zbrojenia kap chodnikowych        
 • Montaż rusztowań kap chodnikowych - 100%           
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora A - 14%           
 • Przygotowanie płyty UN pod izolację            

WA-380:

 • Przygotowanie styków ścianek zaplecznych               
 • Przygotowanie do zbrojenia ścianek zaplecznych         

WA-381:

 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora A - 65%       
 • Deskowanie ścianek zaplecznych, podpora A - 20%    
 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 50%              
 • Układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, jezdnia lewa - 20%          

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 1-3 - 100% 
 • Przygotowanie podłoża pod zasypkę
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-20
-A A +A