Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-07

Postęp robót mostowych (27 i 28 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Izolacja wewnątrz przepustu             

PPZ-38:

 • Izolacja cienkowarstowa przepustu - 100%
 • Izolacja cienkowarstowa skrzydeł wylotu - 100%      
 • Izolacja trwale plastyczna pomiędzy prefabrykatami - 50%     
 • Zasypka inżynierska w-wa 1-6 - 100%           
 • Ułożenie papy na płycie zespalającej - 100%       

WD-377:

 • Montaż desek gzymsowych - 48% 
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 14-17 - 100%           
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora C, w-wa 16 - 100%  
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej, kapa wąska, w-wa 1-2 - 80%            
 • Zbrojenie wnęk po sprężęniu - 95%              
 • Montaż krawężnika (chodnik wąski) - 30%

EA-377a:

 • Asfalt twardolany, jezdnia lewa - 90%          
 • Asfalt twardolany, jezdnia prawa - 95%       
 • Beton ochronny na płycie przejściowej w osi A - 100%

EA-377b:

 • Montaż desek gzymsowych - 70% 
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej, podpora A - 10%       
 • Beton płyty przejściowej w osi F - 100%      
 • Ława pod drenaż etap I-II - 100%   
 • Przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację z papy, podpora A - 100%

WD-378:

 • Przygotowanie podłoża pod chudy beton - kapy zewnętrzne 
 • Przygotowanie podłoża pod podwaliny skarp - podpora B - 30%           
 • Chudy beton pod kapy chodnikowe(rejon skrzydeł), podpora A,C - 100%           
 • Montaż krawężników na kapach zewętrznych oś A i C - 100%

WD-379:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A w-wa 23-25 - 100%            
 • Chudy beton płyt przejściowych, podpora B - 100%  
 • Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych, podpora B - 100%              
 • Beton płyt przejściowych, podpora B - 100%    

WA-380:

 • Przygotowanie do zasypki przyczółków        
 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora B - 80%           

WA-381:

 • Beton ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia prawa - 100%
 • Demontaż deskowania ścianki zaplecznej, oś A, prawa - 90% 
 • Deskowanie ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia lewa - 100%       
 • Beton ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia lewa - 100%  
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 25,26,27 - 100%       

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A jezdnia lewa - 10%
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 13 - 100%  
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej podpora B jezdnia lewa - 100%  
 • Deskowanie ścianki zaplecznej podpora B jezdnia lewa - 100%             
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej podpora B jezdnia prawa - 98%  
 • Betonowanie wnęk po sprężeniu, podpora A, jezdnia prawa - 100%

Wykonano pale pod słupy ekranów na odcinku EP2                                                               

 • 437+920-438+702 - 141szt

Wykonano pale pod słupy ekranów na odcinku EL2                                                               

 • 438+820-438+925 - 24szt

 

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zasypka wewnątrz przepustu - 65%                  

PPZ-38:

 • Beton ochronny na izolacji z papy termozgrzewalnej - 100%   
 • Zasypka inżynierska w-wa 7-9 - 100%       

WD-377:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora C, w-wa 17-21 - 100%            
 • Zbrojenie wnęk po sprężęniu - 100%            
 • Montaż krawężnika (chodnik wąski) - 75%  
 • Montaż krawężników na kapach wąskich - 80%         
 • Montaż kotew na kapach wąskich - 95%      
 • Montaż zbrojenia na kapach wąskich - 10%
 • Przygotowanie wnęk po sprężeniu do betonowania oś C

EA-377b:

 • Montaż desek gzymsowych - 70% 
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej, podpora A - 10%       
 • Beton płyty przejściowej w osi F - 100%      
 • Ława pod drenaż etap I-II - 100%   
 • Przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację z papy, podpora A - 100%
 • Montaż desek gzymsowych - 71% 
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej, podpora A - 80%       
 • Montaż desek gzymsowych - regulacja

WD-378:

 • Montaż desek gzymsowych na kapach zewętrzych oś A i C  - 100%      
 • Roboty ziemne dla wykonania podwalin stożków oś C - 50%  
 • Montaż zbrojenia kap zewnętrznych - 25%

WD-379:

 • Chudy beton płyt przejściowych, podpora A - 100% 
 • Zbrojenie płyt przejściowych, podpora A - 100%       
 • Beton płyt przejściowych, podpora A - 100%             
 • Ława fundamentowa pod drenaż płyta przejściowa w osi B, etap I - 100%         
 • Beton ochronny na izolacji z papy termozgrzewalnej - płyty przejściowe w osi B - 100% 

WA-380:

 • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osi A - 75%           

WA-381:

 • Chudy beton pod płytę przejściową oś B - 100%        
 • Montaż zbrojenia płyta przejściowa podpora B - 25%              
 • Izolacja cienkowarstowa ścianki zaplecznej podpora A - 100%                              
 • Przygotowanie (piaskowanie) wnęk do dylatacji w osi A   
 • Profilowanie zasypki pod płytę przejściową w osi A - 80%          

MA/PZ-382:

 • Beton ścianek zaplecznych, podpora B, jezdnia lewa - 100%       
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej podpora B jezdnia prawa - 100%

Ustawienie słupów na odcinku EP4                                                      

 • 441+455-441+855 - 12szt

         Wykonanie głowic pali na odcinku EP4                                                

 • 441+455-441+855 - 12szt

         Ustawienie słupów na odcinku EL9                                               

 • Łącznica BC 0+130-0+200 - 16szt

         Wykonanie głowic pali na odcinku EL9                                                      

 • Łącznica BC 0+130-0+200 - 16szt

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17
-A A +A