Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-09

Postęp robót mostowych (36 - 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:              

WD-377:

 • Przygotowanie gniazda dylatacji pod. A, C
 • Montaż dylatacji pod. A - 100%      
 • Montaż zbrojenia dylatacji pod. A - 10%      
 • Izolacja cienkowarstwowa ścianki zaplcznej pod. A w. 1-3 - 100%         
 • Betonowanie ścianki zaplecznej oś C - 100%              
 • Izolacja cienkowarstwowa ścianki zaplecznej pod. C w. 1-3 - 100%      
 • Rozdeskowanie ścianki zaplecznej pod. C - 100%          

WA-378:

 • Umocnienie stożka, podpora A, j. Ostrowy - 75%      
 • Umocnienie stożka podpora C, j. Częstochowa - 100%            
 • Montaż korytek ściekowych na stożkach pod. A, C - 65%

WA-380:

 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. B w. 19 - 100%  
 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. A w. 17-20 - 100%          
 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. A w. 21 - 65%   
 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. A w. 22-23 - 40%             
 • Wykonanie zasypki fundamentu pod. A, B w. 1,2,3 (od strony łącznic) -  60%    
 • Deskowanie ścianki zaplecznej oś A i oś B lewa – 100%           
 • Betonowanie ścianki zaplecznej oś A i oś B lewa - 100%                   

WA-381:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych nr 1,2,3,4 - 100%           
 • Montaż deski gzymsowej kap chodnikowych nr 3 - 100%        
 • Beton kap chodnikowych nr 3 - 100%          
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. B - 100%              

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie płyt przejściowych pod. A  - 75% 
 • Betonowanie płyty przejściowej i jej fundamentu pod. A jezdnia lewa - 100%   
 • Wykonanie betonu ochronnego papy termozgrzewalnej płyty przejściowej pod. B - 100%            
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. B - 100%             

Głowice na odcinku EL1                                    

 • 438+570-438+702 - 30szt

          Głowice na odcinku ELO1                                                

 • 440+592-440+706 - 26szt

Głowice na odcinku EP1

 • 437+832-437+908 - 17szt

          Głowice na odcinku EPO1

 • 440+592-440+706 - 26szt

Głowice na odcinku EP4

 • 441+455-441+585 - 21szt

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:              

WD-377:

 • Zasypka inżynierska pod. A, w-wa 20-23 - 100%        
 • Zasypka inżynierska pod. C, w-wa 23-27 - 100%        
 • Profilowanie zasypki pod beton wyrównawczy płyty przejściowej pod. A  - 100%                            

EA-377b:

 • Montaż desek gzymsowych na kapach - jezdnia lewa - 100% 
 • Montaż zbrojenia  na kapach - jezdnia lewa - 97%    
 • Przygotowanie powierzchni betonu płyty przejściowej w osi F pod izolację z papy termozgrzewalnej  - 20%            
 • Przygotowanie kapy prawej jezni lewej do betonowania - 80%             

WA-378:

 • Umocnienie stożka, podpora A, j. Ostrowy - 100%    
 • Umocnienie stożka podpora C, j. Ostrowy - 60%       
 • Montaż korytek ściekowych na stożkach pod. A, C - 95%        
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych w. 3 - 50%

WA-379:

 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. A w. 22-23 - 100%          
 • Roboty przygotowawcze pod chudy - kapy zewnętrzne - 100%             
 • Betonowanie podwaliny oś B jezdnia lewa - 100%    
 • Wykonanie betonu wyrównawczego pod kapami chodnikowymi - strefa skrzydeł i pasu rozdziału - 100%
 • Profilowanie stożka pod. A i B jezdnia prawa- 100% 
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych strefa skrzydeł - 90% 
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych strefa skrzydeł - 60%

WA-380:

 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. A w. 21-23 - 100%          
 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. B w. 22 - 100% 
 • Wykonanie zasypki fundamentu pod. A, B w. 1,2,3 (od strony łącznic) -  100%  
 • Wykonywanie kotew kap chodnikowych nr. 1,2,3,4 - 35%         

WA-381:

 • Beton wyrównawczy pod podwalinę - oś A jezdnia prawa - 100%                    

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie płyt przejściowych pod. A  - 100%              
 • Beton płyty przejściowej i jej fundamentu pod. A jezdnia prawa - 100%             
 • Deskowanie pod drenaż za płytą przejściową w osi A - 100%
 • Wykonywanie drenażu płyty przejściowej pod. A - 30%

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:              

PM DS-68-2:

 • Wykonanie wykopu pod beton wyrównawczy- 100%     
 • Beton wyrównawczy - 60%             

WD-377:

 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. A - 80%           
 • Profilowanie zasypki pod chudy beton płyty przejściowej pod. C - 100%
 • Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe pod. A, C - 100%      
 • Montaż dylatacji pod. C - 100%

EA-377a:

 • Montaż krawężnika kap chodnikowych zewnętrznych - 100%    
 • Beton wyrównawczy pod kapami chodnikowymi nr 5 - 100%      
 • Montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych zewnętrznych - 75% 

EA-377b:

 • Montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych zewnętrznych w osi A - 35% 
 • Przygotowywanie wnęki dylatacyjnej pod. F ---
 • Przygotowywanie kap chodnikowych nr 1, 2 do betonowania          
 • Beton kapy chodnikowej nr 1-2 - 90%    
 • Wykonanie papy termozgrzewalnej płyty przejściowej pod. F - 100%      
 • Szalowanie betonu ochronnego papy płyty przejściowej pod. F - 100%  
 • Wykonanie 3 warstwy nawierzchni na kapie chodnikowej nr. 1,2,3,4 - 40%         
 • Montaż dylatacji pod. F - 100%

WA-378:

 • Umocnienie stożka podpora C, j. Ostrowy - 100%            
 • Montaż koszy osadczych wpustów - 100%

WA-379:

 • Montaż krawężnika kap chodnikowych strefa skrzydeł - 100%   
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych strefa skrzydeł - 75%         
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A jezdnia lewa - 18%            
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A jezdnia prawa - 18%         
 • Beton podwaliny B prawy - 100%

WA-380:

 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. A w. 27-29 - 100%             
 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. B w. 28-29 - 100%             
 • Profilowanie zasypki inżynierskiej pod chudy beton płyty przejściowej pod. A - 100%     
 • Chudy beton płyty przejściowej w osi A - 100%
 • Profilowanie zasypki inżynierskiej pod chudy beton płyty przejściowej pod. B - 100%     
 • Wykonywanie kotew kap chodnikowych nr. 1,2,3,4 - 100% 

WA-381:

 • Betonowanie podwaliny stożka pod. A jezdnia prawa - 100%     
 • Beton wyrównawczy podwaliny pod. B jezdnia lewa - 100% 

MA/PZ-382:

 • Wykonywanie drenażu płyty przejściowej pod. A - 100%              
 • Wykonanie papy termozgrzewalnej płyty przejściowej pod. A  - 100%    
 • Szalowanie betonu ochronnego papy płyty przejściowej pod. A - 100%

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:              

PM DS-68-2:

 • Przygotowanie do wykonania betonu wyrównawczego pod przepust etap 2 - 100%        
 • Beton wyrównawczy - 100%      
 • Montaż prefabrykatów - 100% 

WD-377:

 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. A  - 100%        
 • Betonowanie płyty przejściowej pod. A  - 100%
 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. C - 100%         
 • Deskowanie płyty przejściowej pod. C - 100%    

EA-377a:

 • Montaż desek gzymsowych kap chodnikowych zewnętrznych - 100%     
 • Montaż zbrojenie kap chodnikowych zewnętrznych - 10%           
 • Wykonywanie uszczelnienia desek gzymsowych  - 100%              
 • Montaż słupów ekranów akustycznych - 35%    

EA-377b:

 • Montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych zewnętrznych w osi A - 100%               
 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod .F -  65%     
 • Wykonywanie drenażu płyty przejściowej pod. F - 60% 
 • Wykonywanie uszczelnienia desek gzymsowych - 100%

WA-379:

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B jezdnia lewa - 15%   
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B jezdnia prawa - 10%

WA-380:

 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. A - 100%         
 • Deskowanie płyty przejściowej pod. A - 100%    
 • Przygotowanie wykopu pod beton wyrównawczy pod płytą przejściową pod.  B - 100%
 • Beton wyrównawczy pod płytą przejściową pod. B - 100%           
 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. B - 15%           

Słupy na odcinku EP3                                

 • 438+700-438+827 - 55szt.

          Słupy na odcinku EL2                                              

 • 438+700-438+827 - 55szt.

Słupy na odcinku EP5    

 • 441+584-441+640 - 14szt.

     

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10
-A A +A