Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-10

Postęp robót mostowych (40 i 41 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod. A - 45%     
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. A  - 55%     
 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. C - 100%         
 • Beton płyty przejściowej pod. C - 100%
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego - 80%           
 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod. C -10%

EA-377a:

 • Montaż słupów ekranów akustycznych - 100%  
 • Zbrojenie kap chodnikowych 1,4,5 w strefie skrzydeł - 100%      
 • Szalowanie kap chodnikowych 1,4,5 w strefie skrzydeł - 100%   
 • Beton kap chodnikowych 1,4,5 w strefie skrzydeł - 100%             

EA-377b:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych pod. A strefa skrzydeł - 90%           
 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod. F  - 100%  
 • Wykonywanie drenażu płyty przejściowej pod. F - 100%               
 • Montaż barier energochłonnych - 75% 
 • Betonowanie dylatacji pod. F - 100%     

WA-378:

 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych  - 100%        

WA-379:

 • Montaż słupów ekranów akustycznych - 100%

WA-380:

 • Betonowanie płyty przejściowej pod. A - 100%
 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. B - 100%         
 • Deskowanie płyty przejściowej pod. B - 95%      

WA-381:

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. Lewa - 10%      
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. B str. Prawa - 70%   
 • Układanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod kapami chodnikowymi pod. B strefa skrzydeł- 100% 

MA/PZ-382:

 • Montaż krawężnika - 25%           

Głowice na odcinku EL8:                                             

 • Łącznica BC km 0+025-0+180 -36szt.

          Słupy na odcinku EL8:                                            

 • Łącznica BC km 0+025-0+180 -36szt.

Głowice na odcinku EP6:

 • Łącznica C km 0+055-0+204 , Łącznica BC km 0+860-0+876-38szt.

Słupy na odcinku EP6:

 • Łącznica C km 0+055-0+204 , Łącznica BC km 0+860-0+876 - 38szt.

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. A - 100%    
 • Wykonanie betonu ochronnego papy płyty przejściowej pod. A - 100% 
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego - 95%           
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej pod. A, C - 100%              
 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod. C - 85%     
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. C - 10%       

EA-377b:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych pod. A strefa skrzydeł - 100%         
 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Pod. A nr. 1,4,5 - 100%    
 • Montaż barier energochłonnych - 97%    

WA-379:

 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Pod. A, B nr 1 - 100%        
 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Pod. A nr. 4,5, B nr. 4,6 - 100%    

WA-380:

 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej pod. A - 100%   
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. A - 45%      
 • Deskowanie płyty przejściowej pod. B - 100%    
 • Betonowanie płyty przejściowej pod. B - 100%
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. B - 65%       
 • Montaż dylatacji pod. A str. Lewa i prawa - 100%             
 • Montaż krawężnika na ustroju nośnym - 80% 

WA-381:

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. Lewa - 5%     
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. B str. Prawa - 100%  
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. Prawa - 10% 
 • Montaż krawężnika kapy chodnikowej nr 1,4 str. Zew. -  100%   
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej zew. pod. B nr. 1,4 - 35%             
 • Wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe zew. Pod. A nr. 1,5 - 100%   

MA/PZ-382:

 • Montaż krawężnika - 100%         
 • Montaż dylatacji pod. A str. Lewa i prawa - 100%             
 • Wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe zew. Pod. B nr. 1,4 - 100%   
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego str. Lewa i prawa - 100%
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-16
-A A +A