Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-11

Postęp robót mostowych (45 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Pod. A nr 1,2 – 75%            
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych zew. Pod. A nr 1,2 - 100%            
 • Wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe zew. Pod. C nr 1,2 - 100%    
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Pod. C nr 1,2 - 10%             
 • Demontaż wsporników do montażu desek gzymsowych kap chodnikowych nr 1,2 wew. - 50%

EA-377a:

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. E str. Lewa i prawa - 20%      
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych w.3 - 100% 

EA-377b:

 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Pod. F nr. 1,4,5 - 100%     
 • Betonowanie kap chodnikowych wew. W rejonie dylatacji nr. 1,2,3,4 - 100% 

EA-379:

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. Lewa  - 100%                

WA-380:

 • Wykonanie chudego  betonu pod kapy chodnikowe zew. Pod. B nr 1,4 - 100%   
 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. pod. B nr. 1,4 - 20%
 • Wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe zew. Pod. A nr. 1,4 - 100%   
 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. pod. A nr. 1,4 - 15%

MA/PZ-381:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Pod. A nr 1,4,5 - 100%       
 • Betonowanie kap chodnikowych zew pod. A nr 1,4,5 - 100%      
 • Betonowanie kap chodnikowych zew pod. B nr 5 - 100%

MA/PZ-382:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej wew. 1,2,3,4 - 94%         
 • Montaż zbrojenia, deski gzymsowej, krawężnika, kapa chodnikowa zew nr 1,4,5, podpora A - 15%

PM DS-68-2:

 • Montaż zbrojenia fundamentu wlotu i wylotu – 75%                      

EKRANY AKUSTYCZNE:

 • Wykonanie pali pod słupy ekranów akustycznych EL1, EL2, EL3, EL4, EP2, EP3, EP3.1, EP5; Łącznica BC, C, EP6 – 25 szt.
 • Wykonanie ławy balastowej Ł1 EL7 – 2 szt..

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Pod. A nr 1,2 - 100%           
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Pod. C nr 1,2 - 30%             
 • Demontaż podwieszenia kap chodnikowych str. PN       

EA-377a:

 • Roboty przygotowawcze pod montaż ścieku przykrawężnikowego

EA-379:

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. Prawa - 65% 
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. Prawa - 65%             

WA-380:

 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. pod. B nr. 1,4 - 45%
 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. pod. A nr. 1,4 - 55%
 • Wykonanie nawierzchni kapy chodnikowej nr 1,2,3,4 w. 3 - 80%              

MA/PZ-382:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej wew. 1,2,3,4 - 100%       
 • Montaż zbrojenia, deski gzymsowej, krawężnika, kapa chodnikowa zew nr 1,4,5, podpora A - 35%
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej zew. Pod. B nr. 1,4,6 - 25%         
 • Przygotowanie podłoża pod izolacje cienkowarstwową fundamentów pod. A, B str. Wew.
 • Ułożenie warstwy ochronnej papy z ATL - odcinki przy dylatacjach w osi A - 100%

PM DS-68-2:

 • Montaż zbrojenia fundamentu wlotu i wylotu - 100%    
 • Montaż szalunku fundamentu wlotu i wylotu - 100%      
 • Montaż szalunku fundamentu wlotu i wylotu - 100%      
 • Montaż zbrojenia segmentów początkowych wlotu i wylotu - 30%                         

EKRANY AKUSTYCZNE:

 • Ustawienie słupów pod ekrany akustyczne A1 EL1, EL2, EL3, EL4, EP2, EP3, EP3.1, EP5; Łącznica BC, C; EP6 – 25 szt.
 • Wykonanie głowic pod słupy ekranów akustycznych A1- EL1, EL2, EL3, EL4, EP2, EP3, EP3.1, EP5;  Łącznica BC, C; EP6 – 25 szt.
 • Ustawienie słupów pod drzwi ewakuacyjne EP2, EL5  - 4 szt.
 • Wykonanie głowic pod słupy drzwi ewakuacyjnych EP2, EL5 – 4 szt.
 • Wykonanie ławy balastowej Ł2 EP2 – 3 szt.

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Montaż zbrojenia i desek gzymsowych kap chodnikowych zew. Podp C nr 1,2 - 95%       
 • Wykonywanie warstwy ATL w rejonie dylatacji pod A i Podp C - 100%    
 • Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych zew. Podp. A nr 1 i 2             
 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Podp. A nr 1 i 2 - 100%           

EA-377a:

 • Roboty przygotowawcze do ułożenia ścieków przykrawężnikowych - 70%

EA-379:

 • Wykonanie umocnienie stożka pod. A str. Prawa - 95% 
 • Wykonanie umocnienie stożka pod. B str. Prawa - 95% 
 • Wykonanie umocnienie stożka pod. A str. Lewa - 80%          

WA-380:

 • Wykonywanie warstwy ATL w rejonie dylatacji pod A str. Lewa i Prawa - 100%  
 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Podp A nr 1,4 - 95%
 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Podp B nr 1,4 - 85%
 • Montaż schodów skarpowych strona lewa – 10%      

WA-381:

 • Przygotowanie fundamentów od str. wewn. do zasypki - 65%    

MA/PZ-382:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej zew. Podp A nr 1,4 - 82%             
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej zew. Podp B nr 1,4,6 - 93%         
 • Chudy beton pod kapę chodnikową nr 5 - 100%
 • Roboty przygotowawcze pod izolację górnej pow. Fundamentów ---     
 • Roboty przygotowawcze do betonowania kap chodnikowych  nr 1,2,3 ---            
 • Betonowanie kap chodnikowych nr 1 - 100%                     

PM/DS-68-2:

 • Zbrojenie segmentu początkowego wlotu i wylotu - 88%             
 • Deskowanie segmentu początkowego wlotu i wylotu - 45%                            

EKRANY AKUSTYCZNE:

 • Wykonywanie pali fundamentowch pod słupy ekranów Ekran EL4, EP5, EP6 – 3 szt.
 • Uzupełnienie pasa dzielącego gruntem Łącznica BC 0+020 - 0+700 – 400 m3
 • Ustawienie słupów Ekran EP2, EL1, EL4, EP5, EP6  – 11 szt.
 • Ustawienie głowic Ekran EP 2 – 3 szt.

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Montaż zbrojenia i desek gzymsowych kap chodnikowych zew. Podp C nr 1,2 - 100%     
 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Pod. C nr 1,2 - 100%         
 • Betonowanie kap chodnikowych wew. rej. Dylatacji C nr 1,2 - 100%       
 • Prace porządkowe              

EA-377a:

 • Prace porządkowe

EA-379:

 • Wykonanie umocnienie stożka pod. A str. Lewa - 100% 
 • Prace porządkowe        

WA-380:

 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Podp A nr 1,4 - 100% 
 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. Podp B nr 1,4 - 100% 
 • Prace przygotowawcze do betonowania kap chodnikowych nr 1,2,3,4             
 • Betonowanie kap chodnikowych zew nr 1 pod. A, B - 100%         
 • Betonowanie kap chodnikowych zew nr 4 pod. A, B - 100%         
 • Wykonywanie betonu podkładowego kap chodnikowych zew nr 5, 6 - 100%       
 • Przygotowanie kap chodnikowych pod wykonanie dylatacji 

WA-381:

 • Prace przygotowawcze do umocnień stożków           
 • Wykonywanie umocnienia stożka pod. A str. Prawa - 35%           
 • Wykonywanie umocnienia stożka pod. B str. Prawa - 20%  

           MA/PZ-382:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej zew. Podp A nr 1,4 - 100%          
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej zew. Podp B nr 1,4,6 - 100%       
 • Betonowanie kapy chodnikowej nr 1 zew. Pod. A, B - 100%         
 • Betonowanie kap chodnikowych wew. nr 2,3 - 100%      
 • Prace przygotowawcze do betonowania kapy chodnikowej nr 4        
 • Betonowanie kapy chodnikowej nr 4 zew. I wew. - 100%             
 • Przygotowanie kap chodnikowych pod wykonanie dylatacji                     

PM/DS-63-5:

 • Wykonanie wykopu pod przepust - 100%            
 • Szalowanie i zbrojenie ścian czołowych - 2%       

PM/DS-68-2:

 • Montaż zbrojenia i szalunku wlotu i wylotu - 88%            
 • Wykonywanie papy termozgrzewalnej na stykach prefabrykatów - 80%
 • Zbrojenie i szalowanie płyty zespalającej - 15%    

EKRANY AKUSTYCZNE:

 • Montaż podwalin pod wypełnienie ekranów akustycznych – EP2 - A1 441+175 do 441+595 – 120 podwalin

                       

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-05
-A A +A